Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Nederlands

Genealogy en Heraldyk

Mooie woorden

"As 't net kin sa't it moat, dan moat it mar sa't it kin"

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan


Frysk Frysk