Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Frysk
Nederlands

De Vrije Fries

Inhoud De Vrije Fries tot nu toe

Hier vindt u de inhoud van de delen die tot nu toe uitgegeven zijn.

Over De Vrije Fries

De Vrije Fries is een jaarboek dat verschijnt in samenwerking met het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur.

De eerste aflevering van De Vrije Fries verscheen in 1839, tot op heden zijn er 86 delen uitgegeven.

De Vrije Fries is daarmee een van de oudste wetenschappelijke tijdschriften in Nederland. In het jaarboek verschijnen in hoofdzaak bijdragen over de Friese geschiedenis.

Kunst- en literatuurgeschiedenis

Belangrijke thema's zijn de kunst- en literatuurgeschiedenis.

Het tijdschrift biedt ook ruimte aan essays en kritische beschouwingen over de hedendaagse Friese cultuur; het wil een podium zijn voor het publieke debat op dat gebied.

Speciale uitgave De Vrije Fries

Informatie

Mooie woorden

“History is the witness that testifies to the passing of time; it illumines reality, vitalizes memory, provides guidance in daily life and brings us tidings of antiquity.”

“Skiednis is de tsjūge fan it ferstriken fan 'e tiid; it smyt ljocht op 'e wurklikheid, hāldt it ūnthāld libben, jout help yn it deistich libben en bringt śs tynge fan it ferline.” Cicero (106-43)


Frysk Frysk