Skip to main content

Buning-Oosten, drs. J.E. (Johanneke)

projektmeiwurker en webredakteur

Spesjalismen

wittenskipskommunikaasje; biology

 

Projekten

COMBI: Communication competences for migrants and disadvantaged backgrounds
Undersyk implemintaasje fan it ECRML
Mercator wiki for minority language learning 

 

Biografy

Johanneke Buning Johanneke Buning (Leiderdorp 1981) kaam yn 2000 nei Grins om marine biology te studearjen. Yn ‘e tiid fan har stúdzje en nei har ôfstudearjen bestudearre sy hoe diatomeeën harren skulp bouwe en modellearre sy de sosjale ynteraksjes fan bears.

Sûnt 2015 wurket sy by Mercator. Sy hat in wiki oer edukaasje fan minderheidstalen opsetten en wurke as kommunikaasjemeiwurker. Sûnt 2017 wurket sy as ûndersyksmeiwurker oan ferskate projekten.