It nijste nûmer:

Jiergong 79 (2017) | 3/4

1666: De Ingelske fuery op Flylân en Skylge

  Ynhâld

Rob Leemans en Jan de Vries  

  1666: De Ingelske fuery op Flylân en Skylge 137-138

Rob Leemans en Jan de Vries

  1666: De Engelse furie op Vlieland en Terschelling 139-140

Paul  C. van Royen

  Het belang van de Vliestroom en Texelstroom voor de koopvaardij 141-151

Adri P. van Vliet

  Van centraal naar decentraal. De marineorganisatie tijdens de Republiek 152-175

Jaap de Kam

  De Engelse Zeeoorlogen: een ontwikkeling van de betrekkingen tussen twee maritieme naties en twee supermachten in de 17e eeuw 176-200

Gijs Rommelse and Roger Downing

  'Holmes's bonfire', an interpretation on the basis of national identities 201-214

Eardere nûmers

Jiergong 79 | 2017
nûmer 1/2

Jiergong 78 | 2016
nûmer 3/4: Fryske literatuer, oars!
nûmer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jiergong 77 | 2015
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 76 | 2014
nûmer 4
nûmer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nûmer 1

Jiergong 75 | 2013
nûmer 3/4: 175 jier Fries Godgeleerd Gezelschap
nûmer 1/2: famylje-argyf Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jiergong 74 | 2012
nûmer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nûmer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jiergong 73 | 2011
nûmer 3/4
nûmer 1/2: Piter Jelles Troelstra

Jiergong 72 | 2010
nûmer 3/4
nûmer 1/2

Jiergong 71 | 2009
nûmer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nûmer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

 

Sykje yn It Beaken