Skip to main content

Eveneminten

jan

17

Prof. dr. Hans Mol (Midsiuwske skiednis, Fryske Akademy): ‘HisGis yn de praktyk’ / Dr. Liuwe Westra (Fryske Akademy): ‘Libben en striid fan Tony Feitsma, pionier foar it Frysk’.

Mear lêze

feb

02

De ledegearkomsten fan it Argeologysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy binne fergees tagonklik; lêzingen binne in fêst ûnderdiel.

Mear lêze

feb

27

LANGSCAPE & ENROPE, dêr’t Mercator diel fan útmakket, nûgje begjinnende ûndersikers út om yn Berlyn meartalige ûnderwiispraktiken te ferkennen.

Mear lêze

maa

10

Prof. dr. Andre Aleman: ‘Het seniorenbrein’ / Prof. Dr. Eline van der Beek: ‘De rol van voeding op groei en (metabole) ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen en het risico op ziekten in het latere leven’

Mear lêze