Skip to main content

Huizinga, J.S. (Jorrit) MA

projektmeiwurker

Spesjalismen

ynternasjonale betrekkingen en organisaasjes

 

Projekten

Mercator Research Centre (projektmeiwurker)
LEARNMe (projektmeiwurker)

 

Biografy

Jorrit Huizinga (Curaçao 1989) folge de bachelorstúdzje keunst- en arzjitektuerskiednis en de masterstúdzje International Relations & International Organisation yn Grins. Sûnt 2014 is er projektmeiwurker by Mercator Research Centre, yn it bysûnder foar it LEARNMe-projekt.