Skip to main content

Annual reports

Each year, the Fryske Akademy issues an annual report. In the annual report, full reporting and accountability is provided on all activities of the past year. Financial statements can be found in the annual financial report.

    

Public versions of annual reports

Public versions of the annual report are available as PDF in Frisian and English; since 2021 there is also a Dutch version available.

2021: Frisian | Dutch | English

2020 & 2019: not published

2018: Frisian | English

2017: Frisian | English

2016: Frisian | English

2015: Frisian | English

2014: Frisian | English

2013: Frisian | English

2012: Frisian | English

2011: Frisian | English

2010: Frisian | English

2009: Frisian | English

2008: Frisian | English

    

Standards for remuneration act (WNT)

Details about the salaries of officials which are accounted for under the Standards for remuneration act (WNT) are available in PDF.

2018-2021: This information is to be found in the annual financial reports.

2017: Dutch

 

Strategic policy plan 2022-2027

Our strategic policy plan 2022-2027 is available in Frisian and Dutch (pdf).

  

Annual financial reports

Annual financial reports of recent years are available as PDF in Dutch.

2021: Dutch & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2020: Dutch & Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

2019: Dutch

2018: Dutch

2017: Dutch

2016: Dutch

2015: Dutch

2014: Dutch

2013: Dutch

2012: Dutch

 

Annual reports Mercator

Annual reports of the Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning are available as PDF in English.

2021: Activity Report 2021

2017-2020Activity Report 2017-2020

2016: Ingelsk

2015: Ingelsk

2014: English

2013: English

2012: English

Charitable (ANBI) status

Since 1 January 2008, the foundation Fryske Akademy is registered as a charitable institution (ANBI) at the Dutch Tax Administration. The foundation serves the public interest directly and is a not-for-profit organisation. Through the ANBI-status, donors can deduct gifts from income and corporation tax (following existing Dutch legislation). 

 

Statutary name
STICHTING FRYSKE AKADEMY

Fiscal code
0028.96.436

Charitable (ANBI) status
Yes

Contact details 
click here

Mission
Sinds haar oprichting in 1938 zet de Fryske Akademy zich in voor het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Na ruim 75 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. Het is de taak van de onderzoekers de dynamiek van taal en van sociale en historische processen te analyseren. Dat doen zij door onderzoek te verrichten naar de Friese taal, meertaligheid, taalleren en het verleden van Fryslân. De Fryske Akademy maakt het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap en maatschappij en ontwikkelt digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

Goals
De Fryske Akademy formuleert zes doelstellingen voor het lopende lustrum 2015-2020:

  • Versterken van het unieke karakter van de Akademy;
  • Bevorderen van het wetenschappelijk klimaat in Fryslân;
  • Samenwerken met overige geestes- en sociaalwetenschappelijke KNAW-instituten;
  • Verrichten van onderzoek van nationaal belang;
  • Vergroten van de internationale erkenning en uitstraling;
  • Opereren op het snijvlak van wetenschap en samenleving.

Strategic Policy Plan 2022-2027
Frisian / Dutch (PDF document)

Management
click here

Remuneration policy
For all its employees, the foundation Fryske Akademy follows a remuneration policy in accordance with the Collective Labour Agreement for Dutch Universities (CAO-NU). The remuneration for the Managing Director is based on the same collective agreement. Members of the Supervisory Board receive no compensation for their work.