Skip to main content

Boonstra, B. (Bram)

research assistant

Projekten

HisGIS (projektmeiwurker)

 

Biografy

Bram Boonstra (Ljouwert, 1991) hat nei in stúdzje bedriuwskunde en filosofy syn bachelor Skiednis oan 'e Ryksuniversiteit Grins behelle.

Fan septimber 2016 ôf sil er him neist syn wurk by de Fryske Akademy dwaande hâlde mei in masteroplieding Skiednis, ek oan 'e RuG.