Skip to main content

Eveneminten

Apr

23

Call for Papers Deadline extended to January 8, 2017. The first Frisian humanities conference will be from April 23-26, 2018.

Read more

Apr

23

Fjouwer dagen taalkunde, letterkunde en skiednis op it earste Frysk Geasteswittenskiplik Kongres, fan 23 o/m 26 april 2018 yn De Harmonie.

Read more

May

01

Lêzing (Nederlânsk) troch taalkundige Willem Visser yn 'e lêzingerige 'Stimmen: wetenschap' fan Lân fan taal en de RUG. Plak: Obe, Ljouwert.

Read more

Jun

08

De sin en ûnsin fan taal- en dialektpromoasje stiet sintraal op 'e 13de streektaalkonferinsje fan 'e SND yn Ljouwert.

Read more

Jun

21

It Groot Dictee der Nederlandse Taal ferdwynt, mar yn Fryslân meitsje wy op 21 juny mei safolle mooglik minsken yn 'e iepenloft it Grut Frysk Diktee.

Read more