Skip to main content
Thesis award winners Inge Heslinga and Thomas van den Brink, 12 September 2014.

Call: Skripsjepriis 2018-2020

The Fryske Akademy has a biennial award for the best master thesis in the field of Frisian language and culture. The Skripsjepriis was created on the occasion of the fiftieth anniversity of the Fryske Akademy in 1988, with the aim to encourage students in scientific education to focus their research on Frisian topics. The award consists of a sum on 1,000 (one thousand) euros.

University students can submit their Master's thesis for the Skripsjepriis until 1 June 2020. A few conditions are attached to submission:

 • The subject of the thesis should be in the field of Frisian studies, such as Frisian linguistics and literature, history, or social sciences.
 • The thesis must be written (and approved) after 1 June 2018 and before 1 June 2020.
 • Only university-level Master's theses can qualify for the Skripsjepriis.

 

Submitting your thesis?

Theses that meet our conditions can be submitted until 1 June 2020. We prefer to receive a paper copy and a digital copy (pdf document). The paper copy can be sent to: 

  Fryske Akademy
  Skripsjepriis
  PO Box 54
  8900 AB Leeuwarden
  The Netherlands

The digital copy can be mailed to: skripsjepriis@fryske-akademy.nl.

A scientific jury consisting of Akademy staff members will assess the papers. The decision of the jury is final and no correspondence will be entered into. Submitted material will not be returned.

 

Award ceremony Skripsjepriis

The Skripsjepriis for the academic years 2018-2020 will be awarded on Akademydei (Akademy Day) 2020.

 

Skripsjepriis 2014-2016 for Nienke Jet de Vries

Former winners of the Skripsjepriis

2016-2018 (awarded 14 September 2018)
Levi R. Damsma, 'Middelnederlandse invloeden in het Oudwestfriese Oud Schoutenrecht uit Codex Unia', Universiteit Gent, Master thesis Historische taal- en letterkunde, 2017.

2014-2016 (awarded 7 October 2016)
Nienke Jet de Vries, 'Fan Selskip nei mienskip. De rol fan Fryske literatuer tusken 1844 en 1915 as ferbinende krêft fan de ta stân kommende Fryske mienskip', Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Fryske letterkunde, 2015.

2010-2014 (awarded 12 September 2014)
Thomas M. van den Brink, ‘Op zoek naar een sluitende verklaring waarom Molkwerum vrijwel van de kaart verdween. De langetermijngevolgen van een sociaal-economische transitie op het landschap en de samenleving van Molkwerum (Zuidwest-Friesland) tussen 1700 en 1900’, Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Landschapsgeschiedenis, 2013.

2008-2010 (awarded 12 September 2014)
Inge Heslinga, 'Leave Abonnee. Conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl (1946-1968)', Rijksuniversiteit Groningen, Master thesis Kunsten, Cultuur en Media, 2008.

2006-2008 (awarded 12 June 2009)
Arjen Dijkstra, 'Het vinden van Oost en West in het Friesland van de zeventiende eeuw. De polemiek tussen Lieuwe Willemsz. Graaf (1652-1704) en Benhardus Fullenius Jr. (1640-1707)', Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Landschapsgeschiedenis, 2007.

2004-2006 (awarded 19 April 2007)
Marijke Andringa, 'Sociaal-culturele planning in de Friese Wouden; Het ontwikkelingsgebied Oostelijk Friesland 1952-1960', Open Universiteit: Algemene Cultuurwetenschappen, 2006.

2002-2004 (awarded 1 March 2005)
Jelske Dijkstra, 'FRYSS – A first step towards Frisian TTS', Universiteit van Amsterdam, Taalwetenschap, Spraakcommunicatie en –technologie, 2004.

2000-2002 (awarded 13 February 2003)
Anne Tjerk Popkema, 'Aldfryske wei-oantsjuttings; In ûndersyk nei it Aldfryske wurdfjild ‘ferkearsferbinings oer lân’', Rijksuniversiteit Groningen, Fryske taal- en letterkunde, 2002.

1998-2000 (útrikt 1 maart 2001)
Annelies van der Goot, 'Voortaan is alles betaald; Oproer in Friesland, 1847', Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, 2000.

1996-1998 (útrikt 17 febrewaris 1999)
Johan Nicolay, 'Goudvondsten in het Noord-Nederlandse Terpengebied (450/500-650 n. Chr.). Politieke, religieuze en sociale aspecten van import, circulatie en depositie van goud', Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Archeologie, 1998.

1994-1996 (útrikt 19 febrewaris 1997)
Linda Huisman, 'Holwerd, een dijk van een dorp? Een onderzoek naar de leefbaarheid', Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, 1995.

1992-1994 (útrikt 7 maart 1995)
Onno Hellinga, 'Leven en werk van de Friese jurist, diplomaat en politicus Hessel Aysma (1527/28-1592)', Rijksuniversiteit Groningen, 1993.

1990-1992 (útrikt 19 maart 1993)
Anne Wegener Sleeswijk, 'Ondernemen in hennephandel en touwslagerij: de firma Hylke Jans Kingma, 1762-1782', Universiteit van Amsterdam, Afdeling Economische en Sociale Geschiedenis, 1992.

1988-1989 (útrikt 13 febrewaris 1990)
Bert Herberigs, 'De sociaal-economische omstandigheden van werklozen in Friesland', Landbouwuniversiteit Wageningen, 1989.