Skip to main content

Akademy foarearst ticht

Yn ferbân mei de Corona-maatregels is de Fryske Akademy foarearst ticht. Al ús aktiviteiten ferfalle yn alle gefallen oant ein maart 2020.

Berikber fia e-post
Wy wurkje safolle mooglik thús troch en ús meiwurkers binne oer de e-post berikber.

It algemiene mailadres fan de Fryske Akademy is fa@fryske-akademy.nl