Skip to main content

Noardlik skiednisnetwurk fan start

Op woensdag 16 maart is het Netwerk voor grensoverschrijdende geschiedenis van Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland van start gegaan. Vertegenwoordigers van een twintigtal Nederlandse en Duitse organisaties kwamen vandaag bijeen in het Oost-Friese Leer (Duitsland), waar de eerste onderzoeksprojecten van het netwerk werden gepresenteerd.

Het geschiedenisnetwerk wil de samenwerking aan weerszijden van de grens bevorderen in het onderzoek naar cultureel erfgoed en regionale geschiedenis. Historisch onderzoek in de grensregio richt zich vaak dezelfde thema’s, maar kan volgens Molema veel meer op elkaar afgestemd worden door samenwerking en kennisuitwisseling.

‘Het gecultiveerde veenlandschap en de wijze waarop het ontgonnen is, staan in de belangstelling van zowel Noord-Nederlanders als Noordwest-Duitsers’, zegt historicus Marijn Molema (Fryske Akademy), initiatiefnemer van het Geschiedenisnetwerk. ‘En bij het migratiethema wordt het idee van een gedeelde geschiedenis ook al snel tastbaar. De bevolkingsgeschiedenis van de stad Groningen is bijvoorbeeld sterk beïnvloed door de toestroom van mensen uit Noordwest-Duitsland. Nazaten van deze migranten zijn dus direct verbonden met de geschiedenis van oostelijk gelegen buurregio’s.’

Het netwerk gaat van start met onderzoeksprojecten op het gebied van migratiegeschiedenis en het digitaliseren van historische bronnen. Zo zal de Duitse partner Emsländische Landschaft een project coördineren waarin individuele ervaringen van migranten in de grensregio worden verzameld. Een ander project is HisGIS Ostfriesland, een uitbreiding van het historische geo-informatiesysteem HisGIS met kadastergegevens uit deze Noordwest-Duitse regio.

Bij het Geschiedenisnetwerk zijn zes organisaties aangesloten: vanuit Duitsland de Ostfriesische Landschaft, de Emsländische Landschaft en het Emslandmuseum Lingen aangesloten en vanuit Nederland het Drents Archief, de Waddenacademie en de Fryske Akademy. Het project wordt onder anderen door middelen van het INTERREG-V-programma van de Europese Unie ondersteund.

Meer informatie over de activiteiten en projecten van het Geschiedenisnetwerk zal te vinden zijn op de website www.gesnet.eu.