Skip to main content

Telefoan
058-233 69 21

Mail
mbijlsma@fryske-akademy.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/maritbijlsma

Bijlsma, drs. M. (Marit)

projektwinner

Telefoan
058-233 69 21

Mail
mbijlsma@fryske-akademy.nl

LinkedIn
linkedin.com/in/maritbijlsma

Spesjalismen

belied op it mêd fan wittenskipsfinansjearring; Europeeske projekten en ynternasjonale gearwurking; public affairs 

 

Projekten

LangOER (projektmeiwurker)

 

Biografy

Marit Bijlsma is ôfstudearre yn European Public Affairs op it mêd fan wittenskip en ynnovaasje oan ‘e Universiteit fan Maastricht (2012, cum laude). Foar har masterskripsje hat se ûndersyk dyn nei it Horizon 2020-programma fan 'e Europeeske Kommisje en de effekten en kânsen foar û.o. wittenskipsynstellingen.

Tydens har stúdzje hat se wurkûnderfining opdien yn Istanbul foar The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) op it mêd fan Europeeske yntegraasje en wetjouwing. Dêrneist hat se ûnderfining opdien by it ynternasjonale advysburo PNO Consultants.

Nei har stúdzje hat se û.o. wurksum west by de UM Campus yn Brussel op it mêd fan Public Affairs en wittenskipsfinansiering. Sûnt 2014 is se wurksum by de Fryske Akademy as projektwinner.