Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

maa

14

14 april 2014 - Frysk wurdt troch jongerein yn 'e Fryske Wâlden mear brûkt op sosjale media as troch jongerein yn oare parten fan Fryslân.

Mear lêze