Skip to main content

Nijsberjochten

mai

18

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is takend oan dr. Evelyn Bosma foar har proefskrift.

Mear lêze

maa

25

De kaarten út 1832 fan de Noard-Hollânske kust, mei ynformaasje oer perseeleigeners en de hichte fan de betelle belesting, steane no op HisGIS.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf