Skip to main content

Nijsberjochten

jul

25

Yn juny namen Fryske dosinten en dosintebegelieders diel oan in ynternasjonale Wikipedia bootcamp.

Mear lêze

jul

19

Yn juny naam ús kollega Ydwine Scarse op Korsika diel oan in panel oer de beskerming fan minderheidstalen.

Mear lêze

jul

18

Fan 1 oant en mei 12 augustus 2022 binne ús gebouwen ticht.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf