Spring naar hoofd-inhoud

Akademylezingen 2021-2022
Het programma voor het 63ste winterseizoen van de Akademylezingen 2020-2021 schuift vanwege de coronamaatregelen door naar het seizoen 2021-2022.

Organisatie 

Werkgroep Akademylezingen

 

Opzet en locaties

De Akademylezingen vinden drie keer in het winterseizoen tegelijkertijd plaats in Leeuwarden en Joure.

Lezing 1, 's ochtends 10.00-12.00 uur (45 min lezing, koffiepauze, 45 min vragen/discussie)
Lêzing 2, 's middags 13.30-15.30 uur (45 min lezing, theepauze, 45 min vragen/discussie)

 

 

Groep I, Leeuwarden
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden, tel. (058) 213 11 00

Groep II, Joure
Party- en Zalencentrum It Haske, Vegelinswei 20, 8501 BA Joure, tel. (0513) 41 52 81

 

Programma

U kunt het volledige programma van de 63ste serie (winterseizoen 2021-2022) hier openen (pdf). Opgave en betaling voor de lezingen kan via het aanmeldingsformulier: https://fryske-akademy.nl/reg/lezing/. Het toegangsbewijs zal u in de eerste week van november toegestuurd worden.

In verband met de invoering van het verplichte coronatoegangsbewijs, zal er bij de ingang van de locaties naar een QR code worden gevraagd (of papieren vaccinatiebewijs / gele boekje). Alleen bij een geldig bewijs is er toegang tot de lezingen. 

Samenvatting lezingen:

17 januari 2020:
Jonathan Bos - Gescheiden en verbonden door bezit (Friesland tussen 1350 - 1600)

19 november 2019:
Mr. dr. Wiene van Hattum - Levenslange gevangenisstraf’ : wat betekent dat eigenlijk?
Jan de Vries - Verzwegen Zeeheld – Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld

 

 

Socioloog Evelien Tonkens gaf een lezing in ons jubileumprogramma op 13 maart 2018 (foto: Studio Aksento).

2017-2018: Jubileum 60 jaar Akademylezingen

In 2018 werden de Akademylezingen voor de 60ste keer georganiseerd. Hiervoor werd een jubileumeditie gehouden op dinsdag 13 maart 2018 in De Harmonie in Leeuwarden, met een lezing van socioloog Evelien Tonkens en muziek van Tet Rozendal.