Spring naar hoofd-inhoud
Socioloog Evelien Tonkens geeft een lezing in ons jubileumprogramma op 13 maart 2018. (foto: Studio Aksento)

De Akademylezingen beleven het komende winterseizoen hun 60ste jaargang. Daarom is er ook een jubileumprogramma, op 13 maart 2018 in De Harmonie. De Akademylezingen zijn voor iedereen toegankelijk.

 

Organisatie 

Werkgroep Akademylezingen

 

Opzet en locaties

De Akademylezingen vinden drie keer in het winterseizoen tegelijkertijd plaats in Leeuwarden en Joure.

Lezing 1, 's ochtends 10.00-12.00 uur (45 min lezing, koffiepauze, 45 min vragen/discussie)
Lêzing 2, 's middags 13.30-15.30 uur (45 min lezing, theepauze, 45 min vragen/discussie)

 

Groep I, Leeuwarden
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, 8911 DE Leeuwarden, tel. (058) 213 11 00

Groep II, Joure
Party- en Zalencentrum It Haske, Vegelinswei 20, 8501 BA Joure, tel. (0513) 41 52 81

 

 

Data en programma

DatumGroep I, LeeuwardenGroep II, Joure
Dinsdag 21 november 2017
  1. Prof. Henk van Houtum (Radboud Universiteit Nijmegen) over immigratie
  2. Jelske Dijkstra (Fryske Akademy): Dwalen door het radioarchief van Omrop Fryslân
  1. Jelske Dijkstra (Fryske Akademy): Dwalen door het radioarchief van Omrop Fryslân
  2. Prof. Henk van Houtum (Radboud Universiteit Nijmegen) over immigratie
Vrijdag 19 januari 2018
  1. Dr. Jacob Klimstra (Senior Energy and Engine Specialist): Energie, nu en in de toekomst
  2. Sophie van Steenderen (kunsthistorica) over Escher
  1. Sophie van Steenderen (kunsthistorica) over Escher
  2. Dr. Jacob Klimstra (Senior Energy and Engine Specialist): Energie, nu en in de toekomst

 

Jubileum 60 jier Akademylezingen yn De Harmonie

DatumDe Harmonie, Leeuwarden
Dinsdag 13 maart 2018

13.30: Inloop met koffie/thee

14.00: Programma met o.a. sociologe Evelien Tonkens: Toegang tot kennis heeft geleid tot meer ontwikkeling en emancipatie, en muziek van Tet Rozendal

16.15: Nazit met hapje en drankje (tot 17.00 uur)

Kosten en aanmelden

Op dit moment is aanmelding alleen nog mogelijk voor het jubileumsymposium in De Harmonie te Leeuwarden op dinsdag 13 maart 2018. Wie zich al eerder opgaf voor de hele serie, hoeft dat niet apart te doen voor het jubileumsymposium.

Aanmelden via internet

Opgave en betalen via internet heeft onze voorkeur en kan via dit opgaveformulier (klik). Na het betalen krijgt u een bevestiging van uw opgave via e-mail.

 

Telefonisch aanmelden

Kunt u niet internetbankieren, dan is telefonische opgave mogelijk: bel (058) 213 14 14. Wij willen graag uw naam (en eventueel uw meisjesnaam), adres en postcode en telefoonnummer. Maak tegelijk met uw aanmelding € 20,00 over op rekeningnummer: NL 30 RABO 0130 5496 81 van de Fryske Akademy te Leeuwarden o.v.v. Akademylezingen, uw naam, jubileum 13 maart 2018. Als de betaling definitief is, wurdt uw naam op de deelnemerslijst gezet. De uiterste datum van opgave is 2 maart 2018.