Spring naar hoofd-inhoud

Gelovigen, dominees en geleerden

Boekpresentatie van opstellen van Wiebe Bergsma †

 

De Fryske Akademy nodigt u hierbij graag uit voor de presentatie van het boek van Wiebe Bergsma (†): Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd. Geredigeerd en ingeleid door Klaas van Berkel, Hans Cools en Hans Mol, m.m.v. Lydia Janssen (Uitgeverij Verloren, Hilversum 2019)

 

    Wanneer: vrijdag 14 juni 2019, 15.30 uur
    Waar: Eekhoffzaal, Historisch Centrum Leeuwarden, Groeneweg 1, 8911 EH Leeuwarden
    Toegang: de toegang is gratis; opgave vooraf is gewenst, dat kan tot en met maandag 10 juni via opgaveformulier
    Voertaal: Nederlands
    Uitnodiging en programma: Fries (pdf), Nederlands (pdf)

 

Wiebe Bergsma, foto: Jacob van Essen

In 2015 overleed, veel te jong, de Friese historicus Wiebe Bergsma. Spoedig daarna rees in de kring van vrienden en collega’s het plan om een bundel met verspreide geschriften samen te stellen. Niet alleen als eerbetoon, maar ook als een mogelijkheid een tweede leven te geven aan bijdragen die het verdienen nogmaals onder de aandacht van een breed en geïnteresseerd publiek te komen.

Sinds zijn eerste grote publicatie over de spiritualist Aggaeus van Albada in 1983 gold Bergsma als kenner van de Radicale Reformatie van de zestiende eeuw, terwijl hij als medewerker van de Fryske Akademy de beoefening van de vroegmoderne geschiedenis van Friesland nieuwe impulsen had gegeven. Maar hij was een historicus die voortdurend tegen de tijd in roeide: hij stelde vragen waar andere historici nog niet aan toe waren en die dus onbeantwoord bleven, en hij kreeg nauwelijks erkenning voor zijn omvangrijke bronnenonderzoek omdat dat (tijdelijk) even uit de mode was. De in deze bundel gepresenteerde essays handelen over de verhouding tussen religie en politiek, over lekengelovigen en gereformeerde pioniers en over gedreven geleerden. Hoe mensen door God bewogen werden staat steeds voorop, maar Bergsma weet die thematiek ook op meesterlijke wijze in een Europees, vergelijkend kader te plaatsen.

De publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Frysk Akademyfûns en de Boersma-Adema Stichting.

  

Gegevens boek

Bergsma, W. †, geredigeerd en ingeleid door Klaas van Berkel, Hans Cools en Hans Mol, m.m.v. Lydia Janssen, Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd. Hilversum: Verloren. 330 pagina’s, € 39,00. ISBN nr. 978-90-8704-796-2. Akademynummer 1115.