Spring naar hoofd-inhoud
    Datum en locatie: vrijdag 16 juni 2017 | 13.00-17.30 
    Entree: gratis
    Locatie: Academiegebouw Universiteit Leiden (KIein Auditorium), Rapenburg 73, Leiden
    Opgave: ga naar het registratieformulier

 

Op vrijdag 16 juni 2017 neemt prof.dr. Rolf Bremmer afscheid als bijzonder hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Leiden. Deze leerstoel heeft hij uit naam van de Fryske Akademt sinds 2002 bezet. Tegelijkertijd neemt Rolf Bremmer afscheid van zijn leerstoel Engelse Filologie.

In de periode van zijn hoogleraarschap heeft Rolf Bremmer verscheidene belangrijke publicaties geschreven, zoals Hir is eskriven. Lezen en schrijven in de Friese landen rond 1300 (2004) en An Introduction to Old Frisian (2009). Verder zijn er onder zijn co-redacteurschap twee internationale bundels met artikels over het Oudfries verschenen: Advances in Old Frisian Philology (2007) en Directions for Old Frisian Philology (2014). Zijn onderzoek heeft grote invloed gehad op de studie van de geschiedenis van de Friese taal in het algemeen en die van de Oudfriese taal en cultuur in het bijzonder. 

Om zijn afscheid en het werk dat hij in het bijzonder op het gebied van de Oudfriese taal- en letterkunde heeft gedaan te markeren, organiseert de Fryske Akademy een symposium voorafgaand aan zijn afscheidscollege. Voor dit symposium bent u van harte uitgenodigd.

 

Programma

13.00Welkom
13.15prof. dr. Patrizia Lendinara (Palermo), Invention and continuity in the Old Frisian compounds
13.45

drs. Anne Popkema (Grins), Freeska Landriucht: the sole survivor of the Oldersum library

14.15Pauze met thee en koffie
14.45dr. Oebele Vries (Ljouwert), Instances of reported direct speech in late Old Frisian
15.15dr. des. Mirjam Marti (Zürich), On word formation patterns for agent nouns in Old Frisian
15.45Pauze, mogelijkheid om naar het Groot Auditorium te gaan
16.15

Afscheidscollege prof.dr. Rolf Bremmer, Meer dan taal: tekstgemeenschappen in Middeleeuws Friesland

17.00

Receptie

Het volledige programma kan ook als pdf-dokumint worden gedownload.