Spring naar hoofd-inhoud
    Datum en tijd: donderdag 23 november 2017 | 14.00-18.00 uur
    Locatie: Kanselarij, Turfmarkt 11, Leeuwarden
    Het bijwonen is kostenloos, maar van tevoren aanmelden is noodzakelijk. Klik hier om naar het aanmeldingsformulier te gaan.

 

In de late middeleeuwen waren het in Noordwest-Europa vooral gewone mannen die massaal als dienstplichtigen hebben meegedaan aan belegeringen en veldslagen. Omdat ze als amateurs te boek staan heeft de militaire geschiedschrijving tot dusver nog weinig oog voor hun inzet gehad.

Op donderdag 23 november a.s. wijdt de Fryske Akademy een minisymposium aan dit boeiende, maar onderbelichte geschiedenisthema. Gerenommeerde sprekers als Ben Schoenmakers (Nationaal Instituut voor Militaire Geschiedenis), lt. kol. Mostafa Hilali (Ministerie van Defensie) en Hans Mol (Fryske Akademy) laten hun licht schijnen over volksbewapening, landweer en dienstplicht door de eeuwen heen.

Tegelijkertijd is dit de presentatie van het boekwerk De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 van historici Hans Mol en Peter van der Meer van de Fryske Akademy. Dit boek gaat over een tijdvak waarin met tussenpozen vaak en fel gevochten is in de Noordelijke Nederlanden. De centrale vraag is hoe de Friese boeren- en burgermilities samengesteld waren en hoe zij zich hebben ontwikkeld. Achterliggende vraag is waarom de zelfverdediging van de Friezen uiteindelijk faalde bij hun streven om hun politieke autonomie te bewaren. Waren zij niet opgewassen tegen huurlingenlegers?

Hoofdbron voor deze studie is een omvangrijke serie monsterlijsten uit 1552 die voor zes steden en veertien Friese plattelandsdistricten bewaard zijn gebleven. Ze bevatten per dorp of wijk uitvoerige beschrijvingen van alle weerplichtige mannen met hun namen en uitrusting. Een editie van deze unieke lijsten is als omvangrijke bijlage in het boek opgenomen.

De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 verschijnt bij uitgeverij Verloren.

De voertaal op het symposium is Nederlands. Er is een boekentafel van uitgeverij Verloren aanwezig.

 

Programma en opgave

14.00 uur Inloop, ontvangst met koffie/thee
14.30 uur Welkom door dagvoorzitter prof. dr. Hans Cools

  • prof. dr. Hans Mol (Fryske Akademy/Universiteit Leiden); De ontwikkeling van de Friese volkslegers in de zestiende eeuw
  • prof. dr. Ben Schoenmaker (Universiteit Leiden/NIMH): Vechten voor het vaderland. Dienstplicht in de negentiende eeuw
  • Luitenant-kolonel Mostafa Hilali (Ministerie van Defensie): Gewapende burgerij anno nu. Wat als een deel van het volk combattant wordt?

16.30 uur Boekpresentatie De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560

  • Aanbieding van het boek aan kolonel drs. Harold de Jong

17.00 uur Receptie met een hapje en een drankje (tot 18.00 uur)

Klik hier voor het aanmeldingsformulier!
Klik hier voor een pdf-versie van de uitnodiging.

   

Zie ook: