Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

Index op Genealogyske Jierboeken 1997 t/m 2001

De Index op Genealogyske Jierboeken 1997 t/m 2001 is, zoals de titel al aangeeft, een index waar de namen die beschreven zijn in vijf afleveringen (1997-2001) op voornaam of op familienaam gesorteerd bijelkaar staan.

Er is een korte inleiding, die het gebruik toelicht.

De index is tot stand gebracht door de medewerkers van de Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân.

Schuit, F.H.K. van der, Index op Genealogyske Jierboeken 1997-2001. Fryske Akademy Ljouwert/Leeuwarden 2003. Akademy-nummer A 183. 226 p. Priis € 13,50.

Informatie: afukwinkel@afuk.nl

Frysk Frysk