Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

It Beaken

Wetenschappelijke bijdragen

In It Beaken verschijnen wetenschappelijke bijdragen over de geschiedenis van Friesland, de Friese taal- en letterkunde alsmede over aspecten van en veranderingen in de huidige Friese samenleving met name met betrekking tot demografisch, taalsociologisch, regionaal-economisch en politiek-bestuurskundig terrein.

Het tijdschrift heeft in de 71 jaar dat het bestaat, bij uitstek de functie van wetenschappelijk forum op de genoemde terreinen vervuld. 

Losse nummers van It Beaken zijn te koop bij de Afūk.

U kunt ook een abonnement nemen op It Beaken

Donateur (stiper)
Formulier en informatie

Frysk Frysk