Intranet
WFT
KNAW
Frysk
Frysk
WFT
Nederlands

Ut de Smidte

Ut de Smidte van de Fryske Akademy

Inhoud

Ut de Smidte no.1 2014

Ut de Smidte no. 2 2013

Ut de Smidte no. 1 2013

Ut de Smidte no. 1-2 2012

fileadmin/Afbeeldingen/Hoofdpagina/bestanden/Nieuw/spread_UtdeSmidte-1-2_juny.pdf

Vier keer per jaar nieuws

Ut de Smidte fan de Fryske Akademy is het Friestalige tijdschrift dat de Akademy viermaal per jaar uitgeeft voor haar leden en donateurs, bij wijze van tegenprestatie voor hun jaarlijkse bijdrage. Via Ut de Smidte verstrekt de Akademy informatie met betrekking tot de voortgang van projecten en publicaties, maar ook aan andere nieuwtjes over het reilen en zeilen van de Akademy en haar medewerkers wordt in het blad aandacht geschonken.

Wat treft u zoal in een nummer van Ut de Smidte aan?

  • beschrijvingen van nieuwe onderzoeksprojecten;
  • voortgangsmeldingen van lopende projecten;
  • voorstellen van nieuwe projectuitvoerders.

Nieuws m.b.t. publicaties:

  • aankondigingen van boeken en rapporten die bij de Akademy uitkomen.

Nieuws m.b.t. evenementen:

  • aankondigingen van lezingen, studiedagen en congressen ;
  • programma's van werkgroepen en werkverbanden;
  • verslagen van bijzondere gebeurtenissen.

Verder:

  • interessante vondsten en opvallende uitspraken;
  • zakelijk-organisatorisch nieuws, zoals personeelsmutaties
  • rubriek 'ķt oarremans smidte': nieuws van andere, vaak aan de Akademy verwante, instellingen.

Wat zich ook bij de Fryske Akademy afspeelt - van prijsuitreiking tot publicatie en van statutenwijziging tot symposium - als lezer van Ut de Smidte bent u altijd op de hoogte.

Wordt  donateur van de Fryske Akademy en lees viermaal per jaar in Ut de Smidte wat de Akademy voor u doet.

Frysk Frysk