Spring naar hoofd-inhoud

Fryslân is wereldwijd bekend om zijn zuivel en daarom zijn we trots op onze boeren en technologen. Hun kennis en organisatiekracht gaf Fryslân steeds een voorsprong. Deze trots geeft zelfvertrouwen in de uitdaging van de 21ste eeuw: het produceren van duurzame zuivel. Tegelijkertijd weten we dat producenten het niet in hun eentje kunnen. Van consumenten wordt ook wat verwacht. Hoe kunnen zij (nog meer) een bijdrage leveren aan duurzame zuivel?

De discussie over deze vragen wordt ingeleid door twee presentaties van recent onderzoek. Het Fries Sociaal Planbureau presenteert een enquête over duurzame landbouw en de Friese burger. De Fryske Akademy maakt de resultaten bekend van de eerste ‘Agri &Food Scan Fryslân’. In die scan zijn cijfers, trends en ontwikkelingen over de Friese landbouw en verwerkende industrie in beeld gebracht vanaf het jaar 2000.

  

    Wanneer: woensdag 21 november 2018, 19.45-21.30 uur
    Wêr: Marne College, Schoolstraat 1, 8701 DX Bolsward
    Toegang: de toegang tot het symposium is gratis, opgave vooraf is echter wenselijk, dat kan via het opgaveformulier tot en met 18 november.
    Voertaal: Nederlands

  

Programma

 

Avondvoorzitter: Marijn Molema

19.45

Start symposium (inloop vanaf 19.15 uur)

Introductie door avondvoorzitter Marijn Molema (Fryske Akademy)

20.00

Presentatie onderzoek:

Agri & Food Scan Fryslân - Ronald Plantinga (Fryske Akademy)

Duurzame landbouw en de Friese burger -  Miranda Visser (Fries Sociaal Planbureau)

20.30

Reacties uit de zaal

20.45

Discussie en dialoog, met o.a.:

Trienke Elshof (LTO Noord)

Wiebren van Stralen (FrieslandCampina)

21.15

Afronding en nagesprek met een drankje  

  • Lees hier het verslag van onze vorige discussieavond in Bolsward over groene zuivel (7 maart 2018)

 

De organisatie van dit symposium is in handen van de Fryske Akademy en het Landbouwkundig Werkverband van de Fryske Akademy. Dit mienskipsproject behoort tot de LF2018-activiteiten in de Gemeente Súdwest-Fryslân.