Spring naar hoofd-inhoud

Fryslân is ’s werelds meest innovatieve zuivelregio. De sleutel van dit succes ligt bij onze boeren en zuiveltechnologen. Hun kennis en organisatiekracht gaf Fryslân steeds een voorsprong, zoals bij de bestrijding van veterinaire ziekten en de opmars van de zuivelindustrie. Tegenwoordig staan we voor een nieuwe uitdaging: het produceren van zuivel met respect voor de natuur.

Fryslân zou opnieuw voorop kunnen lopen, maar welke ecologische kennis is daarvoor nodig? Hoe ziet de perfecte boer en de ideale zuiveltechnoloog van de toekomst eruit? En in hoeverre wordt deze nieuwe, groene generatie al gekweekt op de Friese kennisinstellingen?

  

    Waar: woensdag 7 maart 2018, 19.45-21.30 uur
    Wanneer: Marne College, Schoolstraat 1, 8701 DX Bolsward
    Toegang: de toegang tot het symposium is gratis, opgave vooraf is echter wenselijk. Klik hier

  

Programma

 

Avondvoorzitter: Sippy Tigchelaar

19.45

Start symposium (inloop vanaf 19.15)

Welkomstwoord door avondvoorzitter Sippy Tigchelaar

Introductie door Marijn Molema (Fryske Akademy): Verleden, heden en toekomst van de Friese zuivel

20.00

Perspektief-lezingen: Stapsgewijs naar natuurinclusieve zuivel in 2028

Wilco de Jong, voorzitter van het agrarische Kollektievenberied Fryslân (KBF)

Klaas de Jong, directielid A-Ware en directeur zuivelfabriek Heerenveen

20.30

Reacties vanuit de aanstormende generatie, met o.a.:

Eke Folkerts (Agrarische Jongeren Fryslân)

Kevin de Leeuw (VHL-student levensmiddelentechnologie), en

Sytse Gerritsma (melkveehouder)

20.45

Reacties uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, met o.a.:

onder voorbehoud: Johannes Kramer (gedeputeerde Fryslân), over het provinciale landbouwbeleid

Floor Dijkstra (FrieslandCampina), over Learning & Development by FrieslandCampina, en

Wiebren van Stralen (Living Lab), over het Friese Living Lab Natuurinclusieve Landbouw

21.15

Afronding en gelegenheid tot het nuttigen van een drankje