Het nieuwste nummer:

Jaargang 77 (2015) | 3/4

    Inhoud

Ferenc Postma

    Warum Johannes Gele Debreceni bei Nacht und Nebel aus Franeker verschwunden ist: Die Franeker Inventarliste seiner dort hinterlassenen Bücher und Güter (1661) 107-123

Hans Cools

    Het bezoek van een Toscaans reisgezelschap aan Friese inboorlingen. Het daguitstapje van Cosimo de' Medici naar Stavoren en Molkwerum op 26 juni 1669 124-138

Joop W. Koopmans

    Maria Louise in het Nederlandse nieuws (1709-1765) 139-164

Eric Hoekstra

    A historical note on the (in)declinable relative pronoun and its syntactic functions 165-174

Aankondiging 175-177

Auteurs 178-179

 

 


Eerdere nummers

Jaargang 77 | 2015
nummer 1/2

Jaargang 76 | 2014
nummer 4
nummer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nummer 1

Jaargang 75 | 2013
nummer 3/4: 175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap
nummer 1/2: familiearchief Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jaargang 74 | 2012
nummer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nummer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jaargang 73 | 2011
nummer 3/4
nummer 1/2: Pieter Jelles Troelstra

Jaargang 72 | 2010
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 71 | 2009
nummer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nummer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging