Het nieuwste nummer:

Jaargang 79 (2017) | 3/4

1666: De Engelse furie op Vlieland en Terschelling

  Inhoud

Rob Leemans en Jan de Vries  

  1666: De Ingelske fuery op Flylân en Skylge 137-138

Rob Leemans en Jan de Vries

  1666: De Engelse furie op Vlieland en Terschelling 139-140

Paul  C. van Royen

  Het belang van de Vliestroom en Texelstroom voor de koopvaardij 141-151

Adri P. van Vliet

  Van centraal naar decentraal. De marineorganisatie tijdens de Republiek 152-175

Jaap de Kam

  De Engelse Zeeoorlogen: een ontwikkeling van de betrekkingen tussen twee maritieme naties en twee supermachten in de 17e eeuw 176-200

Gijs Rommelse and Roger Downing

  'Holmes's bonfire', an interpretation on the basis of national identities 201-214

Eerdere nummers

Jaargang 79 | 2017
nummer 1/2

Jaargang 78 | 2016
nummer 3/4: Fryske literatuer, oars!
nummer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jaargang 77 | 2015
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 76 | 2014
nummer 4
nummer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nummer 1

Jaargang 75 | 2013
nummer 3/4: 175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap
nummer 1/2: familiearchief Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jaargang 74 | 2012
nummer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nummer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jaargang 73 | 2011
nummer 3/4
nummer 1/2: Pieter Jelles Troelstra

Jaargang 72 | 2010
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 71 | 2009
nummer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nummer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

 

Zoeken in It Beaken