Het nieuwste nummer:

Jaargang 80 (2018) | 1/2

    Inhoud

De redactie 

    It Beaken yn 2018 1

Jarich Hoekstra

    De nije molke farsc ind fris, sa as se fenne kou komd is. Pronominaal slachte by stoffen yn it (âldere) Frysk 2-21

Ferenc Postma

    Das Testament des verstorbenen ungarischen Studenten Johannes/János N. Szepsi (Franeker, den 28. April 1658) und die erfreuliche Entdeckung von etlichen Büchern aus seinem Nachlass 22-58

Riemer Reinsma

    Zorgen over het cultureel erfgoed: Taalkeuze op plaatsnaamborden in Friesland: eentalig Fries, tweetalig (FN, NF) of eentalig Nederlands? 59-79

Oankundiging 80-82

Auteurs 83


Eerdere nummers

Jaargang 80 | 2018
nummer 1/2

Jaargang 79 | 2017
nummer 3/4: 1666: De Engelse furie op Vlieland en Terschelling
nummer 1/2

Jaargang 78 | 2016
nummer 3/4: Fryske literatuer, oars!
nummer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jaargang 77 | 2015
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 76 | 2014
nummer 4
nummer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nummer 1

Jaargang 75 | 2013
nummer 3/4: 175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap
nummer 1/2: familiearchief Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jaargang 74 | 2012
nummer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nummer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jaargang 73 | 2011
nummer 3/4
nummer 1/2: Pieter Jelles Troelstra

Jaargang 72 | 2010
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 71 | 2009
nummer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nummer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

 

Zoeken in It Beaken