Het nieuwste nummer:

Jaargang 81 (2019) | 1/2

Over 'Friese vrijheid'

  Inhoud

Jelte Olthof

  Foaropwurd 1

Oebele Vries

  Hoe middeleeuws Friesland zich profileerde met de Friese vrijheid 3-14

Jelte Olthof

  Fries en vrij in revolutietijd 15-30

Goffe Jensma

  Vrijheid als innerlijke deugd. De paradox van de 'Fries vrijheid' in de negentiende eeuw 31-53

Eric Hoekstra

  Wij Joden, eh Friezen, knielen alleen voor God 54-62

Kees Draaisma

  Hoe herdenken we Caspar de Robles in 2026? De hardnekkigheid van wetenschappelijke consensus 63-94

Auteurs 95


Eerdere nummers

Jaargang 81 | 2019
nummer 1/2: Over 'Friese vrijheid'
nummer 3/4
 

Jaargang 80 | 2018
nummer 3/4: Aspecten van Friese literatuur
nummer 1/2

Jaargang 79 | 2017
nummer 3/4: 1666: De Engelse furie op Vlieland en Terschelling
nummer 1/2

Jaargang 78 | 2016
nummer 3/4: Fryske literatuer, oars!
nummer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jaargang 77 | 2015
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 76 | 2014
nummer 4
nummer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nummer 1

Jaargang 75 | 2013
nummer 3/4: 175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap
nummer 1/2: familiearchief Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jaargang 74 | 2012
nummer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nummer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jaargang 73 | 2011
nummer 3/4
nummer 1/2: Pieter Jelles Troelstra

Jaargang 72 | 2010
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 71 | 2009
nummer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nummer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging

 

Zoeken in It Beaken

 • De index van artikelen uit alle Beakens sinds 1938 is doorzoekbaar op auteursnaam of woorden uit de artikeltitel.
 • Er is ook een index van boekbesprekingen uit alle Beakens, die ook doorzoekbaar is op auteursnaam of boektitel.