Spring naar hoofd-inhoud

Fryske Rie foar Heraldyk

Zoals de naam al aangeeft is de Fryske Rie foar Heraldyk een commissie die raad geeft. Die ligt op het gebied van wapens van de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de wapens van steden, vlekken en dorpen en de bestaande familiewapens. Bovendien ontwerpt de Rie wapens, vlaggen en wimpels voor o.a. dorpen, families en corporaties, zoals scholen, verenigingen enz.

Verder is de Rie actief op het gebied van vlaggenprotocol, het adviseren bij restauraties (heraldische afbeeldingen), het geven van lezingen en heraldiek lessen. Daarnaast verzorgen enkele leden publicaties over verschillende heraldische onderwerpen. Het moet echter wel in verband staan met Fryslân.

De Fryske Rie foar Heraldyk is opgericht in 1956 en is het oudst provinciaal heraldisch college in Nederland en bestaat uit specialisten, die op grond van hun deskundigheid tot lid van de Rie benoemd zijn. Het gaat hierbij dus niet om een studiekring die vrij toegankelijk is. Donateurs en leden van de Akademy kunnen daarom geen lid worden van de raad.

 

Oprichtingsjaar

1956

 

Bestuur en contact

  • Voorzitter: mr. J.T. Anema
    Vice-voorzitter: J.C. Terluin
    Secretaris: K.J. Bekkema (e-mail)
    Leden: R.J. Broersma, P.H. van den Muijzenberg, S. Hoekstra en dr. C. Kuiken.
    Download de ledenlijst met adresgegevens (pdf-document).

 

Documenten