Spring naar hoofd-inhoud

Landbouwkundig Werkverband

Het Lânboukundich Wurkferbân (Landbouwkundig Werkverband) organiseert regelmatig bijeenkomsten, meestal in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden (Goutum), en excursies over agronomische zaken van toen en nu.

In de tweede helft van de 20ste eeuw is er in de landbouw veel veranderd. Het aantal mensen dat in de landbouw zijn brood verdiende, is teruggelopen. Toch neemt de landbouw vandaag de dag nog altijd een belangrijke positie in op het gebied van de werkgelegenheid in Fryslân. De landbouw wordt ook steeds meer betrokken bij zaken als ruimtelijke ordening, milieu, natuur, landschap en toerisme. Zaken als biotechnologie en genetische modificatie raken de ethiek. Al die onderwerpen komen aan bod in de bijeenkomsten van het Lânboukundich Wurkferbân.

 

Oprichtingsjaar

1941

 

Bestuur en contact

  • Foarsitter: Lieuwe Tamminga (e-mail)
    Skriuwer: Klaas Zandberg (e-mail)
    Leden: Boyen de Boer (e-mail)

 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de activiteiten van het Lânboukundich Wurkferbân kan door een mail te sturen naar Klaas Zandberg (e-mail). Dan ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief over de eerstvolgende lezing die het werkverband organiseert.

Jaarverslagen

 

Cees Buisman geeft op 20 januari 2017 een rondleiding door waterinstituut Wetsus.

Bijeenkomsten

Elk jaar zijn er drie bijeenkomsten in het winterseizoen op een vrijdagmiddag, meestal in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden (Goutum).

 

Winterseizoen 2022-2023

Vrijdag 3 februari: Lezing gedeputeerde Friso Douwstra, 'De landbouw en economie van Fryslân. Toen, nu, hoe straks?' 14:00 uur, Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden (Goutum). (uitnodiging

Vrijdag 2 december 2022: lezing ing. Lubbert van Dellen MAB RB 'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector. Een benadering vanuit de economische situatie op Friese melkveebedrijven en hun concurrentiepositie'. (uitnodiging, verslag)

Vrijdag 18 novimber 2022: lezing Petra Berkhout: 'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood Sector. Benadering vanuit de wetenschap'.(uitnodiging, verslag, presentatie)

 

Winterskoft 2021 - 2022

Freed 18 febrewaris 2022: Nationaal Strategisch Plan (NSP), de vertaalslag van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) naar ons land en de link naar de landbouwparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Lêzing troch Petra Berkhout. Klik hier voor de video fan de presintaasje (YouTube).

Vrijdag 12 november 2021: Terugkijken, maar met volle moed de toekomst van de landbouw tegemoet, lezing door Dam Jaarsma, voormalig landbouwvoorlichter.  Locatie: Fries Landbouwmuseum, Leeuwarden (Goutum).  Zie hier voor een verslag (in PDF).

 

Eerdere bijeenkomsten

Vrijdag 17 januari 2020: Hoe zien jonge boeren hun toekomst? Lezing van Eke Folkerts van de Friese Agrarische Jongeren. Locatie: Fries Landbouwmuseum, Leeuwarden (Goutum). Zie hier voor een verslag (in pdf). 

Vrijdag 16 maart 2018: Rondleiding Dairy Campus, aanvang: 14.00 uur.  

Vrijdag 19 januari 2018: Fryslân als kennishub in een wereld vol aardappelen. Locatie: Historisch Centrum Leeuwarden. Zie hier de uitnodigingsbrief en verslag (in pdf).

Vrijdag 24 november 2017: Natuurinclusieve landbouw, kansen voor Fryslân, debat met Jan Huitema en Cor Kwakernaak. Locatie: De Koperen Tuin, Leeuwarden. Zie hier de uitnodigingsbrief en verslag (in pdf).

Vrijdag 10 maart 2017: lezing van Cees Meijles, projectleider Friese Grondstoffenagenda over circulaire landbouw. (Uitnodigingsbrief: download hier)

Vrijdag 20 januari 2017: presentatie met rondleiding in het Leeuwarder universitair instituut Wetsus door wetenschappelijk directeur prof.dr.ir. Cees Buisman. Lees hier het verslag (PDF) van de bijeenkomst bij Wetsus.

Vrijdag 4 november 2016: Een gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid? Lezing door ir. Monique Remmers, afdelingshoofd Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

Vrijdag 29 april 2016: Weidevogelbeheer op een modern landbouwbedrijf. Lezing door veehouder Reyer den Hartog op zijn melkveebedrijf in Kollum met aansluitend een excursie. Lees hier een verslag van Dirk van der Meulen (7 mei 2016). 

Vrijdag 26 februari 2016: Boeren na de klimaatakkoorden van Parijs. Lezing van prof. Pier Vellinga, gepensioneerde hoogleraar klimaatontwikkeling. Lees hier een verslag van de Leeuwarder Courant (27 februari 2016).

Vrijdag 20 maart 2015: Biologisch, wat kunnen we ermee? Lezing van Jan Arend Schulp, emeritus-docent gastronomie van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Lees hier een verslag van de lezing.

Vrijdag 7 november 2014: Trends in de samenleving. Lezing van D. Tamminga uit Garyp. Lees hier een verslag van de lezing.