Spring naar hoofd-inhoud

Landbouwkundig Werkverband

 

Het Lânboukundich Wurkferbân (Landbouwkundig Werkverband) organiseert regelmatig bijeenkomsten, meestal in het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden (Goutum), en excursies over agronomische zaken van toen en nu. Het doel van deze activiteiten is het delen van (wetenschappelijke) kennis met een breed publiek.

In de tweede helft van de 20ste eeuw is er in de landbouw veel veranderd. Het aantal mensen dat in de landbouw zijn brood verdiende, is teruggelopen. Toch neemt de landbouw vandaag de dag nog altijd een belangrijke positie in op het gebied van de werkgelegenheid in Fryslân. De landbouw wordt ook steeds meer betrokken bij zaken als ruimtelijke ordening, milieu, natuur, landschap en toerisme. Zaken als biotechnologie en genetische modificatie raken de ethiek. Al die onderwerpen komen aan bod in de bijeenkomsten van het Lânboukundich Wurkferbân.

 

Excursie 26 mei 2023.

Oprichtingsjaar

1941

 

Bestuur en contact

Foarsitter: Truus Steenbruggen (e-mail)
Skriuwer: Klaas Zandberg (e-mail)
Leden: Reinder Schaap, Jacob Heida, Frans Ettema, Goffe Jensma, Nynke Dijkstra

 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de activiteiten van het Lânboukundich Wurkferbân kan door een mail te sturen naar Klaas Zandberg (e-mail). Dan ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief over de eerstvolgende lezing die het werkverband organiseert. Ook verwijst de nieuwsbrief naar verslagen van de voorgaande lezingen.

 


Activititeiten winterseizoen 2023-2024

Voor het winterseizoen 2023-2024 organiseert het Wurkferbân een serie lezingen rond het thema duurzame voedselsystemen.

 

Het programma is hier te downloaden (pdf) >>>

20 oktober 2023:
Prof. dr.ir. Simon Oosting, hoogleraar dierlijke productiesystemen Wageningen University & Research.
Oosting gaat in op de rol van vee in duurzame voedselsystemen.

24 november 2023:
Drs. Krijn Poppe, eerder research manager en senior economist Wageningen Economic Research (voorheen het LEI).
Poppe zoomt in op de rol van de plantaardige sector en de economische aspecten.

15 december 2023:
Ir. Henk Westhoek, programma leider en senior researcher landbouw en voedsel bij het Planbureau voor de Leefomgeving.
Westhoek spreekt over het EU-beleid van boer tot bord en de mogelijke bijdragen van verschillende partijen in de voedselketen aan duurzame voedselsystemen.

10 februari 2024:
Ir. Reina Vellinga, voedingswetenschapper RIVM, promovendus Wageningen University & Research.
Vellinga gaat in op haar onderzoek naar gezonde, duurzame en betaalbare voedingspatronen.

15 maart 2024:
Alex Datema, directeur Food&Agri Nederland van de Rabobank.
Datema sluit de lezingenreeks af met de visie van de Rabobank op het thema.

13 april 2024:
Ter afsluiting van deze lezingencyclus wordt een excursie georganiseerd naar het akkerbouwbedrijf Jensma Agro BV in Westhoek.

 


Aanvullingen en eventuele wijzigingen in het programma worden op deze pagina bijgehouden.
Informatie over eerdere activiteiten van het Lânboukundich Wurkferbân vindt u hier