Spring naar hoofd-inhoud

Wat brengt de Fryske Akademy voor inwoners en bezoekers, voor onderzoekers en cultuurliefhebbers in 2018?

In onze binnentuin bloeien mooie taalinitiatieven, zoals een reeks lezingen over dierentaal, een literaire wandeltocht en volksverhalen in alle talen die in Leeuwarden worden gesproken. Een expositie van kaarten in de Akademytuin vertelt een boeiend verhaal over onze provincie. Stadsschouwburg De Harmonie is in april de locatie van een groot internationaal Fries Geesteswetenschappelijk Congres. Onze werkverbanden stippelen een fietsroute uit rondom de oude Middelzee, terwijl de streektalen van Nederland bij ons centraal staan op 8 en 9 juni.

Een paar hoogtepunten

 • Dichtwedstrijd. In het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 schrijft de Fryske Akademy een dichtwedstrijd uit. De Friestalige gedichten mogen gaan over de Fryske Akademy, over haar medewerkers, wetenschappers, uitstraling, over wat de Fryske Akademy doet, het gebouw, de tuin, of wat je maar meer kunt bedenken. Omdat LF2018 ook over Fryslân gaat, mogen er ook gedichten worden ingestuurd die daarover gaan en natuurlijk mag een en ander ook worden gecombineerd.
   Inzenden kan t/m woensdag 21 maart 2018
   Meer informatie: Dichtwedstrijd
 • US: Lân fan Taal is een nieuwe, unieke game over Leeuwarden die je op je smartphone kunt spelen. In deze game kom je in aanraking met bijzondere locaties in Leeuwarden, maar ook met de geschiedenis van de Leeuwarder binnenstad. De game is in het kader van Lân fan taal gemaakt in opdracht van de Afûk in samenwerking met Grendel Games en de Fryske Akademy.
 • Conference on Frisian Humanities. De Fryske Akademy organiseert het eerste Fries Geesteswetenschappelijk Congres (Conference on Frisian Humanities), in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, van 23 t/m 26 april 2018, als onderdeel van het project Lân fan taal van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het congres is een forum voor wetenschappelijk debat over taal en cultuur in de Friese landen, nu en in het verleden en in internationaal perspectief, met het doel om van gedachten te wisselen over empirische, methodologische en theoretische kwesties.
 • De Middelzeeroute. In juni 2018 organiseren de vrijwilligers van onze werkverbanden een fietsroute rondom de oude Middelzee van zo'n 45 kilometer. Bij elke stop wordt een korte lezing gegeven over de ontwikkeling van het landschap, de verdediging tegen het water, de ontwikkeling van de streektalen en de landbouw in het gebied.
   Wanneer: Juni 2018
   Waar: Jelsum-Bitgummole-Easterwierrum-Raerd-Swettepaad-Goutum
   Meer informatie volgt t.z.t. op onze website. 
 • Streektaalcongres. Professionals die zich bezig houden met streektaalbeleid, academici die taalsociologisch of taalkundig onderzoek doen en taalliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij de 13de streektaalconferentie die wordt gehouden op vrijdag 8 juni in Tresoar. Aansluitend is er op zaterdag 9 juni een dag vol cultuur in de streektalen in het Talenpaviljoen en de Talentuin.
 • De Wuttelhaven del. De literaire stadswandeling De Wuttelhaven del is gefundeerd op de oorlogsroman van Gysbert Japicxprijswinnaar Steven H.P. de Jong. Het boek is niet alleen nog steeds actueel, maar leent zich door de postmodernistische elementen ook heel goed voor een creatieve bewerking. De wandeling loopt door een van de mooiste stukjes Leeuwarden, maar laat tegelijkertijd een duistere kant zien. Het verhaal dient als rode draad voor gedichten die op de route worden voorgedragen in het Fries, Liwwadders en Duits. De route begint Achter de Hoven en eindigt in de Akademytuin met een spektaculair slotstuk.