Spring naar hoofd-inhoud

Meedoen

Wat fijn dat u ons wilt helpen!

Op deze pagina vragen wij uw hulp bij verschillende onderzoeken rondom de Friese taal en cultuur. Met enkele minuten van uw tijd kunt u onze onderzoekers al goed helpen.

De onderzoeken hieronder zijn ontwikkeld door wetenschappelijke medewerkers van de Fryske Akademy, of zijn tot stand gekomen onder hun toezicht. De resultaten worden gebruikt in onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd in samenwerking met nationale en internationale kennisinstituten.

Bij de oproepen staat altijd een contactadres. Bij vragen over data, privacy en het verloop van het onderzoek kunt u de onderzoekers rechtstreeks benaderen. 


Onderzoek naar taalvariatie in het Fries en het Nederlands - Femke van Seijen (Fryske Akademy)

Wij zoeken Friese moedertaalsprekers!

Spreekt u Fries en Nederlands en wilt u ons helpen om nieuwe inzichten te krijgen in de manier waarop de talen gesproken worden? Dan zoeken we u!

 

Experiment

Voor een onderzoek naar taalvariatie in het Fries en het Nederlands zijn we op zoek naar deelnemers voor ons experiment. Om te kunnen kijken naar de manier waarop beide talen gesproken worden, maken we binnen dit onderzoek audio-opnames van hoe u praat.

Het onderzoek bestaat uit twee experimenten (één Friestalig en één Nederlandstalig) die elk ongeveer 45 minuten duren, dus in totaal ongeveer 1,5 uur. Deze onderdelen worden in aparte sessies afgenomen. Als dank voor de deelname krijgen deelnemers een vergoeding van €10 per sessie.

Elke moedertaalspreker van het Fries kan meedoen aan dit onderzoek, het maakt niet uit wat uw geslacht, leeftijd, opleiding of (Fries) dialect is. Het experiment wordt ofwel op locatie opgenomen (de Fryske Akademy of de Rijksuniversiteit Groningen), ofwel bij u thuis. In beide gevallen wordt dit gedaan door de onderzoeksassistenten. Eventuele reiskosten naar de Fryske Akademy worden vergoed.

 

Contact

Als u interesse heeft, kunt u contact opnemen met Femke van Seijen (Fryske Akademy) of Hans de Jong (Rijksuniversiteit Groningen). Reageren kan tot eind februari 2023. Alvast hartelijk dank!

 

Toezicht

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van dr. Remco Knooihuizen (Rijksuniversiteit Groningen), dr. Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en prof. dr. Hans Van de Velde (Fryske Akademy/Universiteit Utrecht) en maakt deel uit van het Noorse project ‘Multilectal Literacy in Education’, onder leiding van prof. dr. Øystein A. Vangsnes (UiT Arctic University of Norway).