Spring naar hoofd-inhoud
Piet Gerbrandy op de Letterkundedag, 7 oktober 2016. Foto: Hindrik Sijens

Eerdere evenementen

Hieronder een aantal van onze evenementen die gearchiveerd zijn. 

  • Akademy Seminars (lezingen op het instituut) zijn hier te vinden.

 

2019

11 april: Veenweidesymposium (Biologysk en Lânboukundich Wurkferbân, Provincie Fryslân, Veenweide Fryslân)

29 maart: Presentatie Graet Hylper Wordebook

29 maart: De toekomst van de frisistiek in Nederland: congresdag

3 maart: Leeuwarden Time Machine

3 februari: Zuivelhoofdstad Leeuwarden

19 januari: Traditionele visserij op de Zuiderzee en de Waddenzee (jaarsymposium Wurkgroep Maritime Skiednis)

 

2018 (LF2018)

21 november: discussieavond Bolsward ‘Groene consumenten?!’

3 november: Dach fan ut Stadfrys

14 september: Akademydag

13 september: History, historiography and anthropology: the case of the Frisians

25 augustus: Middelzeefietstocht

9 juni: Taalstreken: een streektalendag vol cultuur

8 juni: 13de SND streektalenconferentie

26 mei: 1818-2018: 200 jaar zeevaartonderwijs in Nederland en Harlingen

23-26 april: 1st Conference on Frisian Humanities

 

2017

23 novimber: Volksbewapening en dienstplicht: symposium en boekpresentatie

7 oktober: studiebijeenkomst mengvariëteiten

30 september: Friese Vrijheid in een modern Europees perspectief

15 september: Akademydei

16 juni: Ut sendta riucht: afscheidssymposium Rolf Bremmer

19 mei: Ganzensymposium (symposium Biologysk Wurkferbân en de Nederlandse Ornithologische Unie)

1 april: Ledendag 2017

21 januari: 1666: De Engelse Furie op Vlieland en Terschelling (jaarsymposium Wurkgroep Maritime Skiednis)

 

2016

16 december: Sieperda-symposium 2016: Graven naar de wortels van de Friese kenniseconomie (symposium Fries Genootschap)

11 november: The Effects of Migration on the Position of Minority Languages (symposium Mercator Research Centre)

7 oktober: 1e Dag van de Friese Letterkunde

8-9 september: Opening van de nieuwe Fryske Akademy (KNAW-openingscongres en Akademydei 2016)

18-20 mei: 'r-atics5 (fifth international workshop on rhotics)