Spring naar hoofd-inhoud

Dach fan ut Stadfrys

Op zaterdagmiddag 3 november wordt in de Franeker Martinikerk de “Dach fan ut Stadsfrys” georganiseerd. Stadsfries, of Stads, wordt gesproken in zeven Friese steden: Leeuwarden, Sneek, Stavoren, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum. Op de Dach fan ut Stadsfrys wordt in een feestelijke, ongedwongen sfeer het Stadsfries van die zeven steden ‘gevierd’, met muziek, interviewtjes, taalspelletjes, boek en nog veel meer. Iedereen die Stadsfries spreekt of er nieuwsgierig naar is, is van harte welkom, en de toegang is gratis.

Op deze middag zal CvK Arno Brok ook het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het nagelnieuwe sprookjesboek “Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys”, met vertalingen van 50 Grimmsprookjes in alle 7 Stadsfriese talen. De deuren van de Martinikerk gaan om 14 uur open. ’s Ochtends is er in het Stadhuis een symposoium waar taal- en cultuurambtenaren van de zeven Stadsfriese steden zich samen met taalwetenschappers over het Stadsfries gaan buigen.

De 'Dach fan ut Stadsfrys' wurdt mede mogelek maakt deur: Taalburo Popkema, Leeuwarder Courant, Fryske Akademy, Minorities & Multilingualism (RuG), Nederlandse Taalunie, gemeente Waadhoeke, KH2018/Lân fan Taal, Provinsje Fryslân, Stichting Trezoor Franeker, Vrienden van de stad Franeker, Genoatskap foar ut behoud fan ut Franekers.