Spring naar hoofd-inhoud
    Datum en tijd: zaterdag 30 september 2017, 10.00-16.30 uur
    Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
    Toegang en aanmelden: de toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via dit opgaveformulier (Eventbrite).

 

Keizer Karel de Grote zou de Friezen een vrijheidsprivilege hebben gegeven uit dankbaarheid voor de steun die hij van hen kreeg bij de strijd om Rome. In 1417 kregen de Friezen de Rooms koning Sigismund zo ver dat hij dit verhaal zwart op wit liet vastleggen in een oorkonde. Daarmee kreeg de slogan 'Fries en Vrij' een officiële status.

Men kan stellen dat de oorkonde als bevestiging van vrijheidsprincipes betekenis heeft voor hedendaagse ontwikkelingen. De Europese samenlevingen, en ook Europa zelf, zoeken naar nieuwe vormen en inhoud van democratie. Kan de aloude idee van vrijheid voor personen en collectieven nieuw leven worden ingeblazen?

Is Europa een bundeling van naties of van regio’s? Is vandaag de dag samenwerking van naties of regio’s op voet van gelijkwaardigheid mogelijk, noodzakelijk of juist ongewenst? Hoe autonoom kunnen regio’s binnen Europa en binnen een natie zijn?

Inspelend op die vragen wordt bij Tresoar het symposium ‘Friese Vrijheid in een modern Europees perspectief’ gehouden.

 

Programma

Het programma is voorlopig nog onder voorbehoud.

10.00Inloop, ontvangst met koffie/thee
10.30

Lezingen door:

Oebele Vries (Fryske Akademy)

Hans Cools (Fryske Akademy/KU Leuven)

Jelte Olthof (Rijksuniversiteit Groningen)

12.30

Lunch

13.30

Lezingen door:

Arend Jan Boekestijn (historicus en columnist)

Johannes Kramer (gedeputeerde Provincie Fryslân)
16.30Afsluiting met aansluitend een borrel (tot 18.00 uur)

 

Het symposium wordt in opdracht van Provincie Fryslân georganiseerd troch de Fryske Akademy, Thorbecke Academie voor Bestuurskunde en Tresoar. In de loop van 2018 zal een boek verschijnen met een bewerking van de lezingen op dit sympoasium. 

 

Zie ook: