Spring naar hoofd-inhoud

Het Biologysk Wurkferbân en de Nederlandse Ornithologische Unie organiseren op vrijdag 19 mei 2017 het symposium 'Ganzen: beheersen? beheren?' bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

 

Ganzen in de Bathpolder. Foto: Frank Wagemans

Het overwinteren van ganzen in Nederland blijft de gemoederen bezighouden. Nadat verschillende populaties in de jaren ’70 in hun bestaan bedreigd werden, heeft hun bescherming het gewenste effect gehad. Het is zelfs zo succesvol geweest, dat er nu regelmatig geklaagd wordt over een teveel aan ganzen: ze veroorzaken teveel schade doordat ze met teveel op het verkeerde moment op de verkeerde plaatsen zijn. De schadebedragen nemen maar toe, terwijl de aantallen ganzen al enige jaren niet meer toenemen. Wat is hier aan de hand?

Op dit symposium laten we de feiten spreken. Tien jaar geleden organiseerde de Nederlandse Ornithologische Unie een grote landelijke wetenschappelijke bijeenkomst over de problematiek van de overwinterende ganzen. Wat is er veranderd in feiten en percepties rond de overwintering van ganzen in de afgelopen 10 jaar? Hoe moeten we in de nabije toekomst omgaan met het overwinteren van ganzen in Nederland? Welke antwoorden biedt de wetenschap ons anno 2017? Dergelijke vragen komen op dit symposium aan de orde.

 

Programma

De powerpoints op het sympoasium kunnen hier als pdf worden gedownload.

 

09.45Welkom en opening door dagvoorzitter Gerard van Klaveren
10.05Keynote talk Jesper Madsen (University of Aarhus): Population developments in geese worldwide - driving forces (pdf)
10.35

Julia Stahl & Kees Koffijberg (SOVON): Veranderingen in aantallen en verspreiding in de overwinterende ganzenpopulaties in Nederland in de afgelopen 10 jaren (pdf)

11.05Koffiepauze
11.35keynote talk Josée Lefebvre (Canadian Wildlife Service): Managing Greater Show Geese (pdf) 
12.15Henk van der Jeugd (NIOO): Populatiedynamica Nederlandse ganzenpopulaties en draagkracht Nederlandse wintersituatie (pdf)
12.45Lunch
13.45

Bart Nolet (NIOO): Afschot en verstoring van trekkende ganzen en het waterbedeffect (pdf)

14.15

Ralph Buij (WER): Ganzen in de landbouwpraktijk (pdf)

14.45Theepauze
15.05Jesper Madsen (University of Aarhus): Managing geese populatoins: the flyway approach and the African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA) (pdf)
15.35

Dick Melman (WER): De oogst van de dag: 'boodschappen voor thuis' en geleerde lessen. Wat hebben we geleerd? Welke boodschappen zijn belangrijk bij de besluitvorming? Wat werkt en wat werkt niet? (pdf)

16.15

Forum: Laatste vragen en antwoorden

16.45Sluiting en nagesprek onder het genot van een hapje en een drankje
17.30Einde