Spring naar hoofd-inhoud

Op vrijdag 7 oktober 2016 is het 350 jaar geleden dat het testament van de 'Friese Shakespeare' Gysbert Japix werd voorgelezen. De Fryske Akademy grijpt die gelegenheid aan om in Leeuwarden de eerste Dag van de Friese Letterkunde te organiseren.

De dag wordt geopend door classicus en dichter Piet Gerbrandy, die een lezing zal houden over het vakmanschap van Gysbert Japix. Gerbrandy is bekend door zijn dichtwerk en zijn onderhoudende essays en recensies over poëzie en over de literatuur van de oude Grieken en Romeinen. Verder zijn er bijdragen van een bont gezelschap van literatuuronderzoekers: Alpita de Jong, Abe de Vries, Piter Boersma, Marc van Oostendorp, Friduwih Riemersma en Henk van der Liet.

De Dag van de Friese Letterkunde wil niet enkel een podium zijn voor het verspreiden van kennis over de Friese literatuur en letterkunde, maar ook een gelegenheid om het netwerk te verstevigen, zowel van kenners van de Friestalige letteren als kenners van Nederlandse of anderstalige letteren. Op de Letterkundedag is ook ruimte voor discussie over hoe de kennis van Friese literatuur verbreed en vergroot kan worden. 

 

Programma

10.00Inloop, ontvangst met koffie/thee
10.25Opening door Hanno Brand, directeur-bestuurder Fryske Akademy
10.30

Voorzitter ochtendsessie: Ernst Bruinsma

Publiekslezing door Piet Gerbrandy: 'Bouwjen, timmerjen, mirsseljen in op-rjuechten': het vakmanschap van Gysbert Japicx

11.30Alpita de Jong: Literatuur in kleine en grote talen: de wet van de voorwaartse bûtensprong
12.00Abe de Vries (GJ-priis 2005): Kreupele kanonfoarming: Marten Hepkes Bakker, of de hin op 'e dongbult
12.30Uitreiking Skripsjepriis fan 'e Fryske Akademy
12.45Lunch
14.00

Voorzitter middagssessie: André Looijenga

Praatje van Jitske Kingma (uitgeverij Elikser) over de Friese deelname aan de Frankfurter Buchmesse

14.15

Piter Boersma (GJ-prijs 1998): Friesche Tjerne is gewoan in minske

14.45Marc van Oostendorp: De lengte van Tsjêbbe Hettinga's versregels
15.15Pauze met koffie/thee
15.45

Vooriztter namiddagssessie: Eric Hoekstra

Friduwih Riemersma: Wa't skriuwt dy bliuwt. Jelle Brouwer en de politisearring fan de Fryske literatuer

16.15Henk van der Liet: 'Frjemd en dochs eigen?' Enkele overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke
16.45Borrel

Het volledige programma kan ook als pdf-document worden gedownload. 

 

 

1e Dag van de Friese Letterkunde

Datum: Vrijdag 7 oktober 2016
Locatie: Gysbert Japicx-zaal, Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden
Toegang is gratis en inclusief lunch, maar aanmelden is wel nodig via baly@fryske-akademy.nl: aanmelden kan tot 1 oktober!

Contaktpersoon organisasatie:
dr. Eric Hoekstra (e-mail)

 

De Dag van de Friese Letterkunde is een samenwerking van de Fryske Akademy, Tresoar, Afûk, tijdschrift De Moanne en het lectoraat Fries en meertaligheid van de NHL Hogeschool. Het vindt plaats in het kader van het 350ste herdenkingsjaar Gysbert Japicx.