Spring naar hoofd-inhoud

Schilderij van Herman Lap, 1849 (Collectie Zuiderzeemuseum)

 

Na jaren van noeste arbeid verschijnt het Graet Hylper Wordebook, dat meer dan duizend pagina's telt. De auteurs zijn wijlen Gosse Blom en Siebren Dyk, met ondersteuning van Wiebe Zoethout.

De presentatie van het woordenboek is op vrijdag 29 maart 2019 in De Foeke te Hindeloopen. Zowel Dyk als Zoethout komen aan het woord en er is ook een bijdrage van Hindelooper kinderen.

    Datum en tijd: vrijdagmiddag 29 maart 2019, 16.00-18.00 uur
    Plaats: De Foeke, Nieuwstad 49, Hindeloopen

   

Het Hindeloopers is een dialect van het Fries, maar heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt, zodat het tegenwoordig behoorlijk van het gewone Fries afwijkt. In die zin is het vergelijkbaar met de Friese dialecten van Terschelling en Schiermonnikoog. Het Hindeloopers valt op door zijn conservatisme: verscheidene eigenschappen van het Oudfries zijn er nog in terug te vinden.

Alhoewel er al een Hindelooper woordenboek(je) bestond (Gosse Blom: Hylper Wurdboek, 1981), is in 2006 op de Fryske Akademy toch besloten om een nieuwe versie te maken, om op die manier de Hindelooper taal nog een zo goed mogelijk te beschrijven. Na jaren van intensieve arbeid is het woordenboek nu gereed. Het telt meer dan 1000 pagina’s, een record voor een Fries dialectwoordenboek.

De belangrijkste delen van het Graet Hylper Wordebook zijn:

  • Het woordenboekgedeelte zelf, dat meer dan 700 pagina’s beslaat. Met voorbeeldzinnen, vaste verbindingen en zegswijzen. Oudere Hindelooper vormen zijn ook meegenomen. Een bijzonderheid van het woordenboek is de ruime aandacht voor synoniemen.
  • Een uitgebreide index Nederlands-Hindeloopers.
  • Een index Fries-Hindeloopers, beperkt tot basiswoorden en in eerste instantie bedoeld om beide varianten gemakkelijker met elkaar te kunnen vergelijken. Deze index is een noviteit voor een Fries dialectwoordenboek.
  • Een uitvoerige beschrijving van de Hindelooper uitspraak en grammatica, die hier en daar nogal van het Fries afwijken.

 

Bestel het Graet Hylper Wordebook bij de Afûk websjop (prijs: 65 euro)!

   

Programma

15.30

Inloop, koffie/thee en oranjekoek

16.00

Opening door voorzitter Piet Sprik van Stichting Behoud Immaterieel Erfgoed Hindeloopen, met medewerking van zang- en dansgroep Aald Hielpen

16.10

Siebren Dyk (Fryske Akademy)

16.20

Optreden van kinderen van basisschool De Skulpe

16.35

Wiebe Zoethout (Fryske Akademy)

16.45

Overhandiging eerste exemplaar Graet Hylper Wordebook

17.10

Afsluiting door heer Piet Sprik