Spring naar hoofd-inhoud

Mercator-symposium

The Effects of Migration on the Position of Minority Languages

    Datum en tijd: vrijdag 11 november 2016 | 10.15-17.00
    Plak: De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, Leeuwarden
    Deelnemen is gratis en inclusief lunch, maar registratie is verplicht via dit online formulier (registratie kan tot 4 november 2016)
    Contactpersoon organisatie: Jorrit Huizinga

Een thema dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden is de verhouding tussen enerzijds migratie en migrantentalen en anderzijds regionale minderheidstalen. Vooral in het licht van de huidige ‘vluchtelingencrisis’ is dit een hot topic geworden, niet in het minst voor hen die zich bezighouden met onderwijs in minderheidstalen. Tijdens een symposium voor experts en mensen uit de praktijk hoopt het kenniscentrum voor meertaligheid en taal leren Mercator Research Centre meer licht te werpen op hoe migratie de positie van minderheidstalen beïnvloedt.

Het is duidelijk dat een sterke instroom van mensen met verschillende achtergronden de samenleving sterk kan beïnvloeden. Eén van de gebieden waarvoor dit zeker geldt is het (talen)onderwijs. Een toename van het aantal leerlingen met een vreemde moedertaal heeft gevolgen: voor het karakter van het onderwijs (zoals de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot tijdsbesteding en intensiteit), maar bijvoorbeeld ook voor de dynamiek van de klas. De situatie wordt nog complexer wanneer er al sprake is van twee- of drietalig onderwijs. Toch is er in Fryslân de aandacht voor dit soort gevolgen nog beperkt geweest.

Tijdens het symposium zullen zes sprekers, allen specialisten op het gebied van meertaligheid en omliggende vraagstukken hun eigen (internationale) perspectief geven op het probleem in kwestie. Hierna zal tijd vrijgemaakt worden om met elkaar te bespreken hoe de inzichten toegepast kunnen worden op de Friese situatie. De uitkomsten van het symposium zullen op schrift worden gepubliceerd.

 

Programma

10.15Inloop, registratie met koffie/thee
10.45Opening door Cor van der Meer, coördinator Mercator Research Centre
11.00

Migration in sub-state territories with historical-linguistic minorities: main challenges and new perspectives
Roberta Medda-Windisch (European Academy, Bolzano)

11.45Multilingual education as asset and aim
Joana Duarte & Alex Riemersma (RuG/NHL)
12.30Lunch
13.30The multilingual turn: integrated approaches towards dealing with diverse languages at school
Gabriela Meyer (University of Exeter)
14.15Learning about multilingual education from bilingual schools - Slovene and German as bridges in the eyes of pupils, parents and teachers
Judith Putkarthofer (University of Oslo)
15.00

How immigrant languages can benefit the learning of Irish: the case of Scoil Brhíde, Blanchardstown
David Little (Trinity College, Dublin)

15.45

Koffie/thee en discussie: Wat kin Fryslân hjirfan leare?

16.45Afsluiting
17.00Borrel

 

Registratie

Registratie is verplicht via dit online formulier. Registratie kan tot 4 november 2016.