Spring naar hoofd-inhoud

Evenementen

okt

05

Campus Fryslân, Fryske Akademy, Tresoar, Dbieb en Natuurmuseum Fryslân geven inzicht in de wereld van wetenschap en technologie.

Lees meer

okt

12

Op de openingsdag van het Academisch Jaar houdt directeur-bestuurder Dr. Nelleke IJssennagger (Fryske Akademy) een lezing voor het College van Hoogleraren.

Lees meer

okt

25

Ieder die interesse heeft voor taalkunde en het Fries is van harte welkom bij deze dag vol lezingen, presentaties en ontmoetingen.

Lees meer

nov

07

Het Mercator Europees Kenniscentrum nodigt u uit om deel te nemen aan het tweedaagse congres over het thema 'Shaping Policy for Minority Languages and Multilingualism'.

Lees meer