Spring naar hoofd-inhoud

Lezing Nelleke IJssennagger, 'At home along different coasts', Universiteit van Cardiff (VK)

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm FSA, directeur-bestuurder van de Fryske Akademy, is een van de sprekers op het congres 'East and West in Early Medieval Europe and Beyond; Papers in Honour of John Hines and Alan Lane.' De titel van IJssennaggers presentatie is 'At home along different coasts: Cultural Historical perspectives on coastal dwellers in North-western Europe'. 

Dit congres is georganiseerd door de Universiteit van Cardiff. Deze conferentie viert de belangrijke en langdurige bijdragen van onderzoekers John Hines en Alan Lane aan de vroegmiddeleeuwse studies aan de Universiteit van Cardiff. Sprekers, onder wie vrienden, medewerkers en oud-studenten uit heel Groot-Brittannië en Europa, zullen spreken over een reeks thema's, waaronder materiële cultuur, literatuur, centrale plaatsen, bewoning, grafcultuut en landschap.

Meer informatie en het volledige programma kunt u vinden op de Eventbrite-pagina