Spring naar hoofd-inhoud

Evenementgegevens

Lezing: Op zoek naar de Vikingen in Europa - het muntbewijs

Simon Coupland, is als onderzoeker verbonden aan Cambridge University. In juni is Coupland als gastonderzoeker bij de Fryske Akademy aan het werk. Op uitnodiging van de Fryske Akademy en het Archeologisch Werkverband houdt Coupland een lezing op dinsdagavond 21 juni, om 19.30 uur op de Fryske Akademy.

Dertig jaar geleden was er heel weinig bewijs voor de Viking-invallen op het continent in de 9e eeuw, maar vooral dankzij de groei van metaaldetectie is er nu een groeiende hoeveelheid materiaal die hun aanwezigheid onthult. Dit omvat muntvondsten in Denemarken die het bestaan van voorheen onbekende handel tussen Vikingen en Franken blootleggen, Scandinavische zilverschatten begraven op continentale bodem, Frankische schatten verborgen uit angst voor Vikingaanvallen, Arabische en Angelsaksische munten die door de indringers naar Nederland zijn gebracht en imitaties geslagen door Scandinaviërs tijdens hun bezetting van Frankisch grondgebied.

Deze lezing wordt gehouden in het Engels. Wij zullen proberen de slides in het Nederlands te vertalen.

Aanmelden

Het bijwonen van de lezing is gratis. Vooraf aanmelden is echter noodzakelijk in verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen. U kunt dat doen tot uiterlijk 7 juni via https://fryske-akademy.nl/form/coupland/