Spring naar hoofd-inhoud

Jaarsymposium Werkgroep Maritieme Geschiedenis

Het jaarsymposium van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis is op zaterdag 8 oktober aanstaande. 

 

Wanneer: Zaterdag 8 oktober 2022
Tijd: 13.30 - 17.30 uur
Waar: RuG/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, 8911 CE Leeuwarden
Programma: Download pdf
Toegang en aanmelden: Het symposium is voor iedereen toegankelijk; de entreeprijs is €15,-.
Opgave en betaling: Online via fryske-akademy.nl/reg/hout/. Registreren kan tot en met vrijdag 7 oktober 2022.

 

De Nederlandse gewesten zijn al sinds de late middeleeuwen afhankelijk van een regelmatige aanvoer van graan en hout uit Noord- en Oost-Europa. Zonder de aanvoer van deze producten was de economische bloei van de Gouden Eeuw niet denkbaar geweest.

Het hout kwam hoofdzakelijk uit Scandinavië en Rusland. Het meeste werd in houtzaagmolens in de Nederlanden verwerkt, waarna het zijn weg vond in de scheepsbouw en de nijverheid.

In 2018 werd een historische manifestatie georganiseerd waarin deze houtvaart even tot nieuw leven werd gewekt. Een karavaan van oude schepen bracht hout naar 'De Rat', een houtzaagmolen bij IJlst.

Geïnspireerd door dit evenement, organiseert de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy een symposium over deze bedrijfstak uit vroeger eeuwen. 

13.00 Inloop met koffie/thee
13.30 Opening van het symposium door Rob Leemans (voorzitter Werkgroep Maritieme Geschiedenis) en Peter Tolsma (dagvoorzitter)
13.45 Concurrentie, conjunctuur en contrasten in de Friese houtvaart (17de-18de eeuw) door Hanno Brand, Fryske Akademy/Rijksuniversiteit Groningen
14.15 Schepen voor de houtvaart. Scheepstypen en constructie gedurende de 17de en begin 18de eeuw door Jeroen Louwe Kooijmans, wetenschappelijk onderzoeker Scheepvaartmuseum, Amsterdam
14.45 Pauze
15.15 Timber, trade and culture. Close connections between Norway and the Netherlands 1550-1750 door Margit Løyland, senior archivaris Nationaal Archief, Oslo 
15.45 Een bijproduct van hout. Productie en transport van pek en teer op Nederlandse schepen uit het Oostzeegebied (17de-18de eeuw) door Rob Leemans en Albert van Brakel, historicus en onderzoeker
16.15 Herkomst en toepassing van bouwhout in Friesland, 1550-1950  door Paul Borghaerts, zelfstandig onderzoeker en dendrochronoloog.
16.45 Afsluiting door Rob Leemans
17.00 Borrel 

De voertaal van het symposium is Nederlands.