Spring naar hoofd-inhoud

Jaarsymposium Werkgroep Maritieme Geschiedenis

    Wanneer: zaterdag 28 maart 2020 | 13.00-18.00
    Wêr: Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 16 8601 BH Sneek
    Toegang: € 10,00
    Uitnodigingsfolder: download hier (pdf)

Het symposium gaat niet door vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.

De Nederlandse gewesten zijn al sinds de late middeleeuwen afhankelijk van een regelmatige aanvoer van graan en hout uit Noord- en Oost-Europa. Zonder de aanvoer van deze producten was de economische bloei van de Gouden Eeuw niet denkbaar geweest.

Het hout kwam hoofdzakelijk uit Scandinavië en Rusland. Het meeste werd in houtzaagmolens in de Nederlanden verwerkt, waarna het zijn weg vond in de scheepsbouw en de nijverheid.

In 2018 werd een historische manifestatie georganiseerd waarin deze houtvaart even tot nieuw leven werd gewekt. Een karavaan van oude schepen bracht hout naar 'De Rat', een houtzaagmolen bij IJlst.

Geïnspireerd door dit evenement, organiseert de Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy een symposium over deze bedrijfstak uit vroeger eeuwen. 

13.00Inkoop met koffie/thee
13.30Opening van het symposium door Rob Leemans (voorzitter Werkgroep Maritieme Geschiedenis) en Peter Tolsma (dagvoorzitter)
Concurrentie, conjunctuur en contrasten in de Friese houtvaart (17de-18de eeuw) door Hanno Brand, bijzonder hoogleraar Fryske Akademy/Rijksuniversiteit Groningen
Schepen voor de houtvaart. Scheepstypen en constructie gedurende de 17de en begin 18de eeuw door Jeroen Louwe Kooijmans, onderzoeker Scheepvaartmuseum, Amsterdam
14.45Pauze
15.15Timber, trade and culture. Close connections between Norway and the Netherlands 1550-1750 door Margit Løyland, senior archivaris Nationaal Archief, Oslo 
Een bijproduct van hout. Productie en transport van pek en teer op Nederlandse schepen uit het Oostzeegebied (17de-18de eeuw) door Albert van Brakel, historicus en onderzoeker
Niet alleen hout uit Noorwegen: de bemoeienis van (hout)schippers uit de Friese Zuidwesthoek met stokvis en bakkeljauw door Jan de Vries, onderzoeker Friese maritieme geschiedenis
16.45Afsluiting door Rob Leemans
17.00Borrel 

De voertaal van het symposium is Nederlands.