Spring naar hoofd-inhoud

Taalkundedag 2019

Het Taalkundich Wurkferbân van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de tiende Dag van de Friese taalkunde. De dag is bedoeld voor iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de taalkunde van het Fries: grammatica, fonetiek/fonologie, naamkunde, lexicologie, sociolinguïstiek, historische taalkunde.

In de lezing wordt over wetenschappelijk onderzoek gerapporteerd, maar presentaties van onderzoeksplannen, van speculaties of van taaldatabanken zijn ook welkom. Lezingen kunnen gehouden worden in alle talen die tot de West-Germaanse taalfamilie behoren.

Het programma en de abstracts zijn in PDF te downloaden: (programma) (abstracts)

  

Eerdere edities

9de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 27 oktober 2017
Programma en samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits).

8ste Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 21 oktober 2016
Programma en samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

7de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 23 oktober 2015
Programma: Fries / Nederlands / Engels
Samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

6de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 25 oktober 2013
Programma: Fries / Nederlands / Engels
Samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

5de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 14 december 2012
Programma: Fries / Nederlands / Engels
Samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

4de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 29 oktober 2010
Programma: Fries / Nederlands / Engels

3de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 23 oktober 2009
Programma: Fries

2de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 26 oktober 2007
Programma: Fries
Samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

1ste Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 27 oktober 2006
Programma: Fries