Spring naar hoofd-inhoud

Taalkundedag 2021

Het Taalkundig Werkverband van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de 11e Dag van de Friese Taalkunde, als onderdeel van de ‘Myn Taal’-viering rond Kneppelfreed. De 11e Dag van de Friese Taalkunde is van belang voor iedereen die deelneemt aan de studie van het Fries in brede zin: het mag gaan om historische, sociologische of taalkundige benaderingen, als er maar een link met het Fries is. Bijdragen mogen onderzoeksresultaten bevatten, maar ook onderzoeksplannen of speculaties of informatie over corpora. Lezingen mogen worden gegeven in elk van de West Germaanse talen. Vanwege de ‘Myn taal’-maand is ‘Taalstrijd’ het optionele congresthema (concurrentie tussen talen, woorden of structuren). Bijdragen van studenten zijn, zoals altijd, van harte welkom. Afhankelijk van het aantal inzendingen overwegen we eveneens een postersessie.

Oproep voor lezingen

De lezingen duren 30 minuten (20 minuten lezing plus 10 minuten discussie).

Wij roepen iedereen op, zich aan te melden voor een lezing. Stuur – graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 1 september – een abstract van een halve A4 met naam en adres naar Eric Hoekstra (secretaris van het Wurkferbân):

ehoekstra@fryske-akademy.nl

 

Of met de gewone post naar: 

Fryske Akademy,
Eric Hoekstra, Taalkundich Wurkferbân,
Postbus 54,
8900 AB  Leeuwarden.

Eerdere edities

10de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 25 oktober 2019
Programma en samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

9de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 27 oktober 2017
Programma en samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits).

8ste Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 21 oktober 2016
Programma en samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

7de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 23 oktober 2015
Programma: Fries / Nederlands / Engels
Samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

6de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 25 oktober 2013
Programma: Fries / Nederlands / Engels
Samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

5de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 14 december 2012
Programma: Fries / Nederlands / Engels
Samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

4de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 29 oktober 2010
Programma: Fries / Nederlands / Engels

3de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 23 oktober 2009
Programma: Fries

2de Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 26 oktober 2007
Programma: Fries
Samenvattingen (Fries, Nederlands, Engels, Duits)

1ste Dag van de Friese Taalkunde: vrijdag 27 oktober 2006
Programma: Fries