Spring naar hoofd-inhoud

Symposium Willem Lodewijk

Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020)

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat stadhouder Willem Lodewijk overleed in Leeuwarden. Door zijn stadhouderschappen is zijn naam verbonden aan de geschiedenis van Fryslân, Groningen en Drenthe. Tijdens de Opstand tegen het Spaans-Habsburgse gezag verankerde hij het noordoosten van de Nederlanden in de Republiek. Bovendien had hij had invloed in de kerk en het onderwijs. Maar zijn politiek leidde ook tot intern verzet. Het is daarom tijd zijn betekenis opnieuw te duiden. Dit symposium is een van de activiteiten in dit Willem Lodewijk jaar waarin dat gebeurt.


Datum: vrijdag 4 december 2020
Plaats: Online via Zoom
Tijd: 10.00 - 15.30 uur
Prijs: deelname is gratis
Toegang:  na aanmelding bij baly@fryske-akademy.nl. U krijgt vervolgens de toegangslink toegestuurd. Er is ruimte voor maximaal 100 deelnemers.

 


Aangepast programma

Dagvoorzitters en organisatie: Hanno Brand en Joop Koopmans
Voertaal: Nederlands

Omdat het programma nu volledig online is, in plaats van op locatie en via livestream, is het enigszins aangepast:

Ochtend
10.00  Zoomruimte open
10.15  Opening en welkom door Hanno Brand
10.25  Hotso Spanninga – Willem Lodewijk, ‘ús heit’, als hoeder van de Friese eenheid
10.50  Hidde Feenstra – Stadhouder Willem Lodewijk: grondlegger van Noord-Nederland?
11.15  Anton van der Lem – Willem Lodewijk en de Republiek
11.40  Joop Koopmans – In de bijrol? De eigentijdse weergave van stadhouder Willem Lodewijk in prenten

  • Aanbieding van het eerste exemplaar van de symposiumbundel aan de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma
  • Aansluitend pauze


Middag
13.15   Inloggen voor het middagprogramma
13.30   Welkom en introductie middagprogramma door Joop Koopmans
13.35   Yme Kuiper – Oorlogshelden: eer, roem en geloof. Willem Lodewijk versus katholieke adellijke officieren en stadhouders, 1580-1600
14.00   Lidewij Nissen – ‘De bron van alle goeds’. Willem Lodewijk als vaderfiguur in de zeventiende-eeuwse Nassaudynastie
14.25   Hanno Brand – Met Willem Lodewijk in de krant. Beeldvorming en herinneringscultuur rond een Friese stadhouder (circa 1848-1913)
14.45   Brug van het verleden naar het heden door Joop Koopmans
14.50   Paneldiscusie met Goffe Jensma, Anton van der Lem en Josse Pietersma: Hoe denken wij nu over Willem Lodewijk?
15.30   Afsluiting

Na elke lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tussen de lezingen in zit vijf minuten ‘wisseltijd’, zodat u even achter uw scherm vandaan kunt.