Spring naar hoofd-inhoud

Symposium Willem Lodewijk

Stadhouder en strateeg (1560-1620-2020)

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat stadhouder Willem Lodewijk overleed in Leeuwarden. Door zijn stadhouderschappen is zijn naam verbonden aan de geschiedenis van Fryslân, Groningen en Drenthe. Tijdens de Opstand tegen het Spaans-Habsburgse gezag verankere hij het noordoosten van de Nederlanden in de Republiek. Bovendien had hij had invloed in de kerk en het onderwijs. Maar zijn politiek leidde ook tot intern verzet. Het is daarom tijd zijn betekenis opnieuw te duiden. Dit symposium is een van de activiteiten in dit Willem Lodewijk jaar waarin dat gebeurt.


Datum: vrijdag 4 december 2020
Plaats: Oranjezaal Stadhuis Leeuwarden (Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden)
Tijd: 10.00 - 17.30 uur
Prijs: € 17,50 / leden en donateurs fan de FA: € 15,00 / studenten: € 12,50 (inclusief koffie, thee, lunch en receptie)
Toegang tot de zaal (maximaal 30 personen): na reservering en betaling. U kunt voor maximaal 2 personen een plaats reserveren. Stuur daarvoor een bericht aan baly@fryske-akademy.nl en vermeld daar bij of u alleen of met zijn tweeën komt en of u lid/donateur of student bent (daarvoor geldt een gereduceerd tarief). In week 47 laten wij u weten of u een plaats in de zaal kunt krijgen of dat u op de wachtlijst komt. Een plaats in de zaal is pas definitief na betaling van de toegangsprijs. In de zaal is het dragen van een mondkapje verplicht, behalve als u op uw plaats zit.
Livestream: Als u de livestream wilt volgen op 4 december, meld u dan aan via baly@fryske-akademy.nl. U krijgt dan begin december de informatie over de toegang tot de livestream toegestuurd. Het volgen van de livestream is gratis.

 


Programma

Dagvoorzitters en organisatie: Hanno Brand en Joop Koopmans
Voertaal: Nederlands

10.00  Inloop met koffie/thee

 

10.30  Opening en welkom door Hanno Brand

 

10.40  Hotso Spanninga – Willem Lodewijk, ‘ús heit’, als hoeder van de Friese eenheid

  • Hidde FeenstraStadhouder Willem Lodewijk: grondlegger van Noord-Nederland?

 

11.40  Koffiepauze

 

12.00  Anton van der Lem – Willem Lodewijk en de Republiek

  • Joop Koopmans – In de bijrol? De eigentijdse weergave van stadhouder Willem Lodewijk in prenten

 

13.00  Lunch

 

14.00  Yme Kuiper – Oorlogshelden: eer, roem en geloof. Willem Lodewijk versus katholieke adellijke officieren en stadhouders, 1580-1600

  • Lidewij Nissen – ‘De bron van alle goeds’. Willem Lodewijk als vaderfiguur in de zeventiende-eeuwse Nassaudynastie

 

15.00 Theepauze

 

15.20 Hanno Brand – Met Willem Lodewijk in de krant. Beeldvorming en herinneringscultuur rond een Friese stadhouder (circa 1848-1913)

 

15.50  Brug van het verleden naar het heden door Joop Koopmans

  • Paneldiscusie met Goffe Jensma, Anton van der Lem en Josse Pietersma: Hoe denken wij nu over Willem Lodewijk?

 

16.45 Aanbieding van het eerste exemplaar van de symposiumbundel aan de burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma

 

17.00 Afsluiting met een drankje en een hapje