Spring naar hoofd-inhoud

11e Dag van de Friese Taalkunde (online)

[Translate to Dutch:]

[Translate to Dutch:]

Het Taalkundig Werkverband van de Fryske Akademy organiseert dit jaar de 11e Dag van de Friese Taalkunde, als onderdeel van de 'Mijn Taal'- viering rondom Kneppelfreed. De 11e Dag van de Friese Taalkunde is van belang voor iedereen die deelneemt aan de studie van het Fries in brede zin.

Het evenement zal online plaatsvinden. Wilt u een of meerdere lezingen bijwonen? Meld u aan door een e-mail te sturen aan ehoekstra@fryske-akademy.nl. U krijgt dan een ZOOM-link toegestuurd. Deelname is gratis.

Wanneer:   donderdag 18 november 2021
Waar          Online via ZOOM

Wanneer:    vrijdag 19 november 2021
Waar            Online via ZOOM

Klik hier voor het programma

Klik hier voor het programma en de abstracts