Spring naar hoofd-inhoud

60e Akademylezingen in De Harmonie

De 60ste jaargang Akademylezingen wordt afgesloten met een jubileumsymposium op dinsdagmiddag 13 maart in Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden. Socioloog Evelien Tonkens houdt dan een lezing, met als titel: ‘Toegang tot kennis heeft geleid tot meer ontwikkeling en emancipatie’.

In haar lezing ‘Toegang tot kennis heeft geleid tot meer ontwikkeling en emancipatie’ maakt Evelien Tonkens de balans op van 60 jaar de nadruk op kennis en ontwikkeling van vrouwen, tegen de achtergrond van 100 jaar vrouwenkiesrecht (in 2019); in dat kader kijkt ze ook naar de Akademylezingen ‒ eerder de ‘vrouwenlezingen’ ‒ van de Fryske Akademy. Hoe kan het grote succes in kennis en ontwikkeling van vrouwen doorsijpelen naar een daarmee overeenkomende maatschappelijke invloed? Wat zijn de grootste successen en wat moeten de prioriteiten zijn voor de komende 60 jaar?

Meisjes doen het tegenwoordig beter in het onderwijs dan jongens. Vrouwen zijn beter opgeleid en de meesten hebben een betaalde baan. En #metoo maakt duidelijk dat (seksueel) geweld tegen vrouwen niet langer geaccepteerd wordt. Maar problemen zijn er zeker ook nog. De extra eisen die de ‘participatiemaatschappij’ aan ons stelt, komen met name terecht bij vrouwen, die nu nog meer werk en zorg moeten combineren. Er is ook nog altijd een (groot) verschil in beloning van mannen en vrouwen. Wordt de stem van vrouwen wel genoeg gehoord? Waarom uit een voorsprong in opleiding zich niet in een voorsprong in maatschappelijke en politieke macht? En hoe staat het er voor met de mannenemancipatie?

Tet Rozendal
Naast de lezing van Tonkens is er een openingtoespraak van Willem Smink, directeur-bestuurder a.i. van de Fryske Akademy, en een optreden van zangeres Tet Rozendal. Verder wordt er een kleine impressie van 60 jaar Akademylezingen in beeld gebracht met een filmpje.

Akademylezingen
De Akademylezingen is een reeks van zes publiekslezingen verspreid over het winterseizoen. Elk jaar slaagt de werkgroep Akademylezingen er weer in om, in samenwerking met vrouwenorganisaties in Fryslân, een aantrekkelijke reeks samen te stellen. Er komt veel publiek op de lezingen af. Het publiek komt voor een groot deel nog altijd uit de vrouwenorganisaties, maar de lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. De lezingen gaan over actuele, educatieve, wetenschappelijk en algemeen-maatschappelijke thema’s, waar sprekers op hun eigen manier invulling aan kunnen geven.

Toegang en opgave
Deelnemen aan het jubileumsymposium kost € 20,00; opgave kan via www.fryske-akademy.nl/akademylezingen. Daar is ook het volledige symposiumprogramma te vinden.