Spring naar hoofd-inhoud

Economie NOF-regio in de versnelling

De Centrale As kan een omslag vormen in de regionale politiek voor Noordoost-Fryslân. Lange tijd stond infrastructuur bovenaan de agenda, maar met de snelle noord-zuidverbinding is de weg vrij voor een beleid gericht op regionale innovatie en menselijk kapitaal.

Deze boodschap wordt met cijfers en trendanalyses onderbouwd in de tweede Economische Vitaliteitsscan van de Fryske Akademy. Dit rapport werd vandaag door onderzoeker Marijn Molema gepresenteerd op een persbijeenkomst bij scheepswerf Barkmeijer in Stroobos. Daar hebben o.a. gedeputeerde Johannes Kramer en burgemeesters Gerben Gerbrandy en Marga Waanders plannen gepresenteerd om tot 2025 extra in te zetten op innovatie, ondernemerschap en samenwerking in Noordoost-Fryslân.

In 2016 was er in de Noordoost-Friese economie voorzichtig herstel na een langdurige crisis. Het aantal banen in de regio nam toe en ook de investeringen en winsten stegen. Het herstel loopt wel enigszins achter op de landelijk trend. De regio is op meerdere manieren afhankelijk van de (Noord-)Nederlandse economie. Zo gaat de helft van wat Noordoost-Friese bedrijven verkopen naar afnemers buiten het gebied. Bovendien werken veel werknemers in Leeuwarden of Drachten. De onderzoekers roepen de regio daarom op om over de eigen bordrand te kijken. Bestuurders moeten ook samenwerken met organisaties die op provinciaal of (Noord-)Nederlands niveau opereren. Tegelijkertijd moeten provinciale en nationale beleidsmakers meer aandacht schenken aan de economische potenties van Noordoost-Fryslân.

Economische potenties schuilen voornamelijk in vier belangrijke sectoren: bouw, levensmiddelenindustrie, landbouw en metaal. In deze sectoren wordt hard gewerkt. Ondernemers kenmerken zich door betrouwbaarheid en zelfredzaamheid. Sommige trends zijn zorgelijk; zo nam het aantal aanmeldingen voor bouw- en metaalgerelateerde opleidingen de laatste jaren af. Om de stuwende sectoren in positie te houden, moeten economische potenties beter over het voetlicht gebracht worden, zodat jongeren een carrière in de regio (blijven) overwegen.

Het versterken van economische potenties kan ook door het stimuleren van regionale innovatie. De Vitaliteitsscan haalt voorbeelden van ondernemersnetwerken aan waar de regio van kan leren. Scholen, overheden en het bedrijfsleven kunnen hun samenwerking versterken. Het versterken van netwerken kan starten vanuit bestaande organisaties zoals de Kenniswerkplaats, Gouden Driehoek, stichting RegioMarketing Toerisme en het Kennis- en Innovatiehuis. Deze instellingen moeten krachtig ondersteund worden, omdat ze het begin vormen van beleid gericht op de kenniseconomie.

De Fryske Akademy kwam tot deze conclusies op basis van 50 interviews, aangevuld met cijfermateriaal en samengebracht in een verhalende analyse. De scan maakt deel uit van een meerjarig onderzoeksproject in nauwe samenwerking met de Provincie Fryslân. Het project beoogt bij te dragen aan effectieve acties gericht op het stimuleren van de regionale economie. Tot de doelgroepen behoren bestuurders, beleidsmakers en politici die actief zijn in Fryslân of op landelijk niveau. Verder behoren ondernemers uit de regio, bestuurders van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties tot de doelgroepen. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksthema ‘Economische clusters’ van de Fryske Akademy.