Spring naar hoofd-inhoud

Raad van Toezicht geëvalueerd

Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het bestuur van de Provincie Fryslân boog een evaluatiecommissie zich over het functioneren van de Raad van Toezicht van de Fryske Akademy. Aanleiding waren signalen van de directeur-bestuurder en van de voorzitter van de Raad van Toezicht over de taakopvatting van enkele leden van de raad.

De belangrijkste aanbevelingen

  • De evaluatiecommissie heeft in overleg met de KNAW en de Provincie vastgesteld dat de financiële situatie bij de Fryske Akademy gezond is. Continueer daarom het financiële beleid zoals vastgelegd in meerjarenkaders.
  • Vul de Raad van Toezicht, waaruit twee leden zich recent terugtrokken, zo snel mogelijk weer aan tot het normale aantal van vijf leden.
  • Actualiseer het huishoudelijk reglement zodat het meer recht doet aan de toezichthoudende taak van de raad en inspeelt op recente inzichten over de governance van non-profitorganisaties. De Governance Code Cultuur kan als leidraad dienen.
  • Laat de Raad van Toezicht fungeren als sparringpartner voor het management van de Fryske Akademy waar het gaat om belangrijke kwesties, zoals de ‘portfolio-evaluatie’ van de instituten van KNAW en NWO die voor 2018 op de rol staat (Wetenschapsvisie 2025 van het kabinet).

Samenstelling commissie
De evaluatiecommissie bestond uit Douwe Breimer (oud-rector magnificus Universiteit Leiden) en Frans Zwarts (oud-rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen).

Vervolg
De opdrachtgevers zijn de commissie erkentelijk voor haar voortvarendheid, haar degelijke analyse en haar heldere aanbevelingen. Zij herkennen zich in de conclusies en zullen bij het vervullen van de vacatures in de Raad van Toezicht handelen in lijn met de aanbevelingen.

Het rapport zelf blijft vertrouwelijk. Aanvullende persvragen worden schriftelijk afgehandeld.