Spring naar hoofd-inhoud

Veni-beurs voor Marjoleine Sloos

Postdoctoraal onderzoeker Marjoleine Sloos van de Fryske Akademy krijgt een Veni-beurs voor haar onderzoek naar taalregels en tweetaligheid onder Friezen.

Sloos is sinds januari 2016 werkzaam als postdoctoraal onderzoeker bij de Fryske Akademy. Haar expertise ligt vooral op het gebied van een fonetiek en fonologie van tweetaligheid en tweedetaalverwerving.

In haar Veni-onderzoek zal Sloos analyseren hoe tweetalige Friezen omgaan met afwijkende taalregels in het Fries en Nederlands. In het Nederlands wordt de n aan het eind van een meervouds- of werkwoordsvorm vaak weggelaten. In het Fries daarentegen wordt juist de stomme e vaak weggelaten. Onderzoek uit 1987 laat zien dat beide klankregels, namelijk het weglaten van de n en van de stomme e, in beide talen voorkomt. Daarbij bleek deze verwisseling vaker voor te komen bij oudere sprekers en minder bij jongere sprekers. De jongere sprekers lijken in dit opzicht niet alleen het Nederlands meer standaard uit te spreken, maar ook het Fries.

Het onderzoek dat Marjoleine Sloos de komende jaren gaat uitvoeren gaat na of deze tendens zich voortzet. Daarbij wordt onderzocht of er verschillen zijn in de uitspraak van oudere en jongere sprekers, mannelijke en vrouwelijke sprekers, en sprekers met verschillende opleidingsniveaus.

Sloos is een van de 158 onderzoekers die dit jaar een Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) krijgt. Met een Veni-beurs kunnen talentvolle jonge wetenschappers voor de duur van drie jaar hun onderzoek verder uitwerken.

Zie ook haar website www.marjoleinesloos.com en het overzicht van toekenningen Veni-beurzen 2016.