Spring naar hoofd-inhoud

Akademy steunt Feitsma-biografie

Tony Feitsma (Archief Frysk & Frij).

Het Feitsma Fûns is in samenwerking met Tresoar en de Fryske Akademy begonnen met het maken van een wetenschappelijke biografie van Tony Feitsma. Liuwe Westra (1966) is als biograaf bij het project betrokken. Classicus en theoloog Westra heeft eerder ook gepubliceerd over Feitsma als taalactivist.

Tony Feitsma (1928-2009) was haar hele leven actief op het gebied van de Friese taal. Ze is verbonden geweest aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam en schreef talrijke wetenschappelijke publicaties. De biografie zal gewijd zijn aan haar leven en werk en haar relevantie voor de Friese taal en identiteit vandaag de dag.

Tresoar was vanaf het begin als beheerder van het archief van Tony Feitsma bij het project betrokken geweest en was ook de eerste die een bijdrage heeft toegezegd om de biografie mogelijk te maken. Het Frysk Akademy Fûns heeft nu ook een bijdrage toegezegd. De biografie wordt opgenomen in de publicatiereeks van de Fryske Akademy en biograaf Westra is momenteel als gastonderzoeker bij de Fryske Akademy aan de slag gegaan. Het Feitsma Fûns wil de biografie voor eind 2020 gereed hebben.

Het project is nu voor 143.000 euro gedekt. Het wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Feitsma Fûns zelf, Tresoar, de Provincie Fryslân, de vroegere gemeente Dongeradeel, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Frysk Akademy F&^ûns en een crowdfundingsactie. Dat laatste heeft tot nu toe zo'n 11 duizend euro opgeleverd.

De begeleidingscommissie bestaat uit:

Redbad Veenbaas (bestuurslid Feitsma Fûns; voorzitter)
Alex Riemersma (adviseur Feitsma Fûns; secretaris)
Maaike Andringa (docent Fries, Gymnasium Piter Jelles)
Pieter Duijff (Fryske Akademy)
Goffe Jensma (Rijksuniversiteit Groningen)