Spring naar hoofd-inhoud

Drie dagen vol met Friese letterkunde

Het grote Fries Geesteswetenschappelijk Congres (Conference on Frisian Humanities) in Stadsschouwburg De Harmonie wijdt drie dagen aan de studie van literatuur in de Frieslanden. Van maandag 23 t/m woensdag 25 april bieden de Tweede Letterkundedagen uiteenlopende lezingen van sprekers die voor de helft uit het buitenland komen, voor een kwart uit Fryslân en een kwart uit de rest van Nederland.

Op de Letterkundedagen zijn lezingen te volgen over o.a. Joost Halbertsma (Alpita de Jong, Jonathan Roper), identiteitsconstructie in het werk van Waling Dykstra (Abe de Vries), de Noord-Friese vertelliteratuur na 1945 (Wendy Vanselow), de Friese collecties in de British Library en Oxford (Marja Kingma, Johanneke Sytsema), schoonheid en dood in de Friese poëzie (Alyda Faber) en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief (Wilken Engelbrecht).

Daarnaast staat voor dinsdagmiddag 24 april een speciaal programma van het Nederlands Letterenfonds gepland over de kunst van het vertalen, met o.a. Ernst Bruinsma, Jantsje Post, David Colmer, Michele Hutchison en Paul Vincent.

De Tweede Letterkundedagen zijn een van de vier thematische symposia van het Fries Geesteswetenschappelijk Congres, dat onderdeel is van het project Lân fan taal van Leeuwarden-Fryslân 2018. De letterkundedagen zijn samengesteld door Eric Hoekstra en Reinier Salverda (Letterkundich Netwurk van de Fryske Akademy), die ook in oktober 2016 de eerste Dag van de Friese Letterkunde hebben georganiseerd.

Inschrijven kan via de website www.frisianhumanities.nl. Voor studenten, gepensioneerden en mensen die geen werk hebben, bieden wij speciale regelingen. Neem daarvoor contact op met Annick Offringa (Congresbureau Friesland).

 

Zie ook: